ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกไม้มีค่า ในที่ดิน ส.ป.ก. ตัดขายได้

ด้วยแนวความคิดหลักด้านองค์ประกอบของความสุขของมนุษย์ 2 ประการ คือ ความสุขที่เกิดจากครอบครัวและพื้นที่สีเขียว “มนุษย์จะมีความสุขได้ต้องอยู่กับคนที่เรารัก ทุกคนมีพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน…ยิ่งมนุษย์ได้อยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวมากเท่าไร จะมีอายุยืนและทำให้ออกกำลังกายมากกว่าคนที่อยู่ไกลพื้นที่สีเขียว” กรณีที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยการแก้ไขมาตรา 7 ที่กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่า ไม่เป็นไม้หวงห้าม สามารถปลูกและตัดขายได้ในอนาคตอย่างถูกกฎหมาย โดยปลดล็อคไม้หวงห้าม จานวน 158 ชนิด เช่น …

Read More

ปลูกทุเรียนในกระถาง ปลูกง่ายโตไว

สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีเทคนิคปลูกทุเรียนให้โตไวมาฝากเพื่อนๆกันครับ สำหรับคนที่อยากจะลองปลูกทุเรียนในกระถางไว้ที่บ้านสักต้น ก็สามารถทำได้ แถมยังมีข้อดีเยอะเลย เพราะนอกจากจะควบคุมคุณภาพ รสชาติ และการเกิด โ s ค ได้ง่ายกว่าการปลูกลงดินแล้ว ยังใช้พื้นที่น้อยกว่า ให้ผลผลิตเร็ว แถมยังใช้กับการปลูกผลไม้อื่น ๆ ในกระถางได้ด้วย โดยนำกิ่งพันธุ์ทุเรียน จะเป็นกิ่งตอน กิ่งเสียบยอด หรือกิ่งทาบ ที่มีใบแก่เท่านั้น และกิ่งมีอายุอย่างน้อย 1 ปี นำมาตัดถุงชำออก และเอาดินออกประมาณ 1 ใน 4 จากนั้นนำดินดำหรือหน้าดิน …

Read More

เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง ปลาบปลื้มน้ำใจ คนจองกฐินยอดบริจ าคพุ่ง 7 ล้าน

คว ามคืบหน้ากรณีวัดท่ามะเฟือง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ไม่มีการจองกฐิน จนเจ้าอาวาสวัดถึงกับปล่อ ยโฮต่อหน้าชาวบ้าน และมีประชาชนโพสต์ผ่านโซเชียลเชิญชวนประชาชนให้มาเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ซึ่งทางวัดมีพระจำวัดอยู่เพียง 3 รูป ล่าสุดบรรย ากาศภายในวัดนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าว เจ้าวัดท่ามะเฟือง ต่างเดินทางมาที่วัดเพื่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานบุญดังกล่าวกันอย่างไม่ข าดสาย และยังมีการตั้งพุ่มผ้าป่าไว้ โดยมีประชาชนจำนวนมากแจ้งความประสงค์จองร้านค้าตั้งโรงทานในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ที่บริเวณทางขึ้นกุฏิเจ้าอาวาส โดยร้านที่ประสงค์จะมาตั้งโรงทานขณะนี้มี 300 กว่าร้านแล้ว …

Read More

คู่มือไร่นา สวนผสม (แบบละเอียด)

การทำเกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรกรรมที่จะนำไปสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ดำเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกัน และทำให้ ผู้ปฏิบัติมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตรผสมผสานและระบบ ไร่นาสวนผสม ในที่นี้จึงขอให้คำจำกัดความรวมทั้งความหมายของคำทั้ง 2 คำ ดังต่อไปนี้ ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวด ล้อมการอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว ์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ …

Read More

ไม่ว่าฉันอายุเท่าไร ฉันก็ยังต้องการ แม่อยู่ดี

หากจะนึกถึงผู้หญิงสักคนนึง ที่เราควรที่จะรักมากที่สุด ก็คงเป็นใครไปไม่ได้หรอก นอกจาก “แม่” ของเราเอง คนที่อุ้มท้องดูแลเรามาตลอด 9 เดือน ด้วยความย ากลำบ าก ยอมอดทนห้ามกินอาหารของโปรด เพื่อลูกในท้อง เพื่อไปกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลูกที่อยู่ในท้อง คนที่เมื่อเราตอนเด็กๆ จะร้องไห้กลางดึกแค่ไหน แม่ก็ตื่นขึ้นมาเพื่อปลอบเรา แม้จะนอนไม่เต็มอิ่ม คนที่คอยดูแลและห่วงใยเรามากที่สุด แม้เราจะดื้อ จะซน จะเอาแต่ใจมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ไม่เคยบ่น จะมีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้ ที่สามารถยอมแลกชีวิต เพื่อเราได้ คงไม่มีใครที่จะทำแบบนี้ได้เหมือนแม่เราหรอกนะ จงรักแม่ของเราให้มากเอาไว้ เหมือนตอนที่เรายังเด็ก …

Read More

แนะนำ 10 อาชีพต้นทุนต่ำกำไรงาม ลงทุนเพียง 3,000 บ าท

มีเงิ นอยู่ติดกระเป๋า 3,000 บ าท “ข า ยอะไรดี” อย า กจะมีเงิ น มากกว่านี้สัก 2- 3 เท่าตัว  จริงๆแล้วมันไม่ใช่เ รื่ อ งย ากอะไรเลย เราได้รวบรวมอาชีพทั้ง10 อย่าง ที่สามารถทำกำไรได้อย่างเท่าตัว และแน่นอนว่าหากใครมีความสามารถก็สามารถนำไปขย ายและเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองได้เลย อาชีพบ างอย่างอาจจะมีความยุ่งย ากและซับซ้อนใดบ้าง แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วก็หากคุณไม่มีความขยันอดทน …

Read More

อานิสงค์จากการไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน

1 ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมา”พระพุทธเจ้า” น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลก พร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ “ทาน ศีล ภาวนา” 2 ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมา”พระธรรม” น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอน กิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนือง ๆ 3 ไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขมา”พระสงฆ์” สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่าง ระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปก ปักรักษาท่าน พร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์ เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่น บำรุงสงฆ์ น้อมรับคำสอน ทำบุญตักบาตร และช่วยเผยแพร่ธรรม เป็นต้น 4 ไหว้ครั้งที่สี่ …

Read More

อย่ าลืมแช ร์เก็บไว้ พระคาถาชินบัญชร มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

พระคาถาชินบัญชร คาถาที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต เรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่ามากๆ โปรดอ่านจนจบ แล้วชีวิตท่านจะดีขึ้น คาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุย าวนับเป็นร้อยๆปี หลายคนคิดว่าคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษี แห่งวัดระฆัง เป็นผู้แต่งขึ้น แต่แท้จริงแล้ว สมเด็จโตท่านเป็นผู้นำคาถามาเผยแพร่ให้ได้รู้จักกันจนถึงทุ กวันนี้ คาถาชินบัญชรนั้นมีต้นกำเนิดมาจากลังกา ซึ่งต้นฉบับนั้นมีความย าวถึง 22 บท แต่หลังจากนั้นได้ถูกตัดออกให้สั้นลงโดยพระมหาเถระ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบ าลีรูปแบบหนึ่งของเชียงใหม่ ภูมิหลังของสมเด็จโตที่ระบุไว้ ท่านได้บรรพชาและออกธุดงค์ในวัย 7 ขวบ จนไปได้คัมภีร์เก่าที่ชำรุดมา 1 …

Read More

อานิสงส์ของการ กล่าวคำว่า “สาธุ”

คำว่า สาธุ แปลว่า “ดีแล้ว” เป็นการยืนยันหรือเห็นด้วย กับบุญกุศล หรือสิ่งดีๆที่เราได้เห็นคนอื่นกระทำ คำๆนี้ ใช้กันแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ และหลายคน ก็มักใช้กันจนติดปากเมื่อได้เห็นการทำบุญของผู้อื่นเกิดขึ้น ทำไม ต้องกล่าวคำนี้ ? คำๆนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกล่าวคำเพียงลอยๆ  หรือ เป็นมารยาทอันดีงาม หากคุณรู้อานิสงส์ของการกล่าว คำว่า สาธุ ว่า มันส่งผลให้กับชีวิตของคุณให้พบกับสิ่งดีๆในชีวิต มากมายเกินกว่าที่คุณคิด  คนฉลาดในทางกุศล จะไม่ลังเลที่จะกล่าวคำสาธุ  ต่อทุ กสิ่งดีๆ หรือ บุญเล็กหรือใหญที่ได้รับรู้ …

Read More

สาธุ คุณพระช่ว ย นั่งทำอาหาร ส่งไปช่ว ยชาวปากช่องสู้น้ำท่วม

คณะสงฆ์วัดตะเคียนทอง นั่งทำอาหาร  ช่ว ยชาวปากช่องสู้น้ำท่วม แน่นอนว่าหลายๆพื้นที่นั้น กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่อย่างแน่นอนค่ะ เนื่องจากมีกลุ่มพายุเข้าจ่อประเทศไทย จนมีหลายพื้นที่นั้น น้ำท่วมหนั กเป็นอย่างมากจริงๆ และในตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็กำลังรอปริมาณน้ำลดลงแน่นอนว่าก็ไม่สามารถทำงาานหรือออกไปหาเงิ นเพื่อเลี้ยงชีพได้เลย นี่เป็นอีกหนึ่งภาพสุดประทับใจมากจริงๆค่ะ ล่าสุดมานี่เองค่ะ เป็นอีกหนึ่งภาพดีดีในสังคมที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก พร้อมกับเรียกเสียงอนุโมทนา สาธุจากญาติโยมตามมาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ผ่านเพจชื่อดังของโคราช ที่ในภาพจะเห็นภาพบรรย ากาศของคณะสงฆ์ได้ออกมาช่ว ยเหลือชาวบ้าน ณ วัดตะเคียนทอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระสงฆ์ในวัดทุกท่านได้ออกมาช่ว ยกันหุงข้าว ย่างไส้กรอก ทำแกงขี้เหล็ก แจกจ่ายให้ผู้ประสบภั …

Read More