เลี้ยงปลาไหล สร้างรายได้ อาหารพื้นบ้านเลิศรส ตลาดต้องการสูง

สวัสดีค่ะ ปลาไหลหรือปลาไหลนา (Swamp eel) จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากเนื่องจากมีเนื้อแน่น อร่อย และเป็นที่หายาก โดยมีเมนูที่นิยม

ปัจจุบันปลาไหลนาเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น 1 กิโลกรัม จะมีราคาประมาณ 100-250 บาท

การเพาะขยายพันธุ์

คัดเลือกปลาไหลพ่อพันธุ์ ขนาดตั้งแต่ 300 กรัม ขึ้นไปหรือลำตัวยาวตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนแม่พันธุ์คัดเลือกขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ขึ้นไปหรือความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป

นำปล่อยเพาะให้ผสมตามธรรมชาติในบ่อเพาะพันธุ์ ในช่วงการเพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม อัตราการปล่อยตัวผู้ต่อตัวเมียที่ 1ต่อ3 และให้อาหารเป็นปลาขนาดเล็กหรือไส้เดือน วันละ 1 ครั้ง

บ่อเพาะพันธุ์เป็นบ่อที่ก่อด้วยอิฐ สูงประมาณ 1 เมตร ขนาดบ่อ 2×2 เมตร พื้นบ่อด้วยปูนและเทด้วยดินเหนียวปริมาณ 1 ใน 2 ส่วน ปล่อยให้น้ำท่วมเหนือดินประมาณ 20 เซนติเมตร

การอนุบาลลูกปลาไหล

หลังจากที่ลูกปลาไหลฟักออกแล้ว 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารด้วยไข่ต้มบด และไรแดง 2 ครั้งต่อวัน เช้าและเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจึงให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นหนอนแดง หรือ ไ ส้เดือนขนาดเล็ก นาน อีก 1 เดือน

การเลี้ยงปลาไหลรุ่น

บ่อสำหรับเลี้ยงปลาไหลรุ่นสามารถทำบ่อได้ตั้งแต่ขนาด 2×4 เมตร ถึง 5×10 เมตร บ่อสูงประมาณ 1 เมตร ก้นบ่อทีปูนหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร

รองพื้นก้นบ่อด้วยโคลนตม หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตรและใส่ฟางข้าวหรือหยวกกล้วยประมาณครึ่งบ่อ พร้อมท่อ PVC 3-5 ท่อต่อบ่อ ก่อนใส่น้ำท่วมสูงในระยะลงไปจากขอบบ่อ ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

สำหรับอาหารจะให้เป็นปลาสับ เนื้อไก่สับหรืออาหารอื่นๆ รวมถึงอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไส้เดือน เป็นต้น ความถี่การให้ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็น เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 6-8 เดือน จะได้ปลาไหลขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม