สิ้ นสุดการธุดงค์แล้ว หลวงตาบุญชื่น เดินถึงที่หมาย ณ สำนักสงฆ์บ้านเสาเล้า จ.นครพนม

หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี อยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านทุ่งนาเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เดินธุดงค์เท้าเปล่านับ 1000 กิโลเมตร ไม่รับปัจจัยเพราะไม่ต้องใช้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจ าก หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระสงฆ์อายุ 72 ปี ที่ออกเดินธุดงค์ตามจารีตประเพณีการปฏิบัติของพระป่าหลังออกพรรษา โดยท่านได้ออกธุดงค์ด้วยเดินเท้าเปล่ากว่าพันกิโล ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา และไม่ขอรับการถวายปัจจัยใดๆ ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น ซึ่งล่าสุดในวันที่ 18 ธ.ค. 63 หลวงตาบุญชื่น ได้เดินถึงสำนักสงฆ์บ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย ถือว่าเป็นการสิ้ นสุดการเดินธุดงค์ในปีนี้

โดยตลอ ดเส้นทางมีชาวบ้านที่เลื่ อมใสศรัทธา ได้มาปูผ้ารอให้หลางตาบุญชื่นได้เหยียบย่าง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีงพุทธศาสนิกชนชายหญิงแต่งกายด้วยชุดสีขาว เดินตามหลวงตาตลอ ดเส้นทาง ระหว่างทางในการธุดงค์มีการแวะพักที่โรงพยาบาลส่วนตำบลจนถึงแล้วออกเดินทางต่อ ซึ่งตลอ ดการเดินทางนั้น จะเห็นได้ว่า หลวงตาบุญชื่นเดินอย่างคล่องแคล่ว ทำเอาญาติโยมที่เดินตามมานั้น ต่างต้องเดินสลับกับวิ่ง เพื่อให้ทันหลวงตาจนถึงสำนักสงฆ์ เมื่อเวลา 15.50 น.

นอกจ ากนี้ยังมีชาวบ้านบางส่วนมาปูเสื่อรอต้อนรับที่สำนักสงฆ์บ้านเสาเล้า จ ากนั้นลูกหลานและคนใกล้ชิดได้ล้างเท้าหลางตาบุญชื่น และมีการเทศนาให้ข้อคิดคติธรรมกับสาธุชนทั้งหลายที่มารอต้อนรับ ทั้งยังได้รับคำชื่นชมจ ากพระโพธินันทมุนี วิ (หลวงพ่อจิ๋ว) ว่าเป็นพระที่มีความวิริยะ และมีสัจจะ และขันติบารมีเป็นอย่างมาก ท่ามกลางคำกล่าวสาธุของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก จ ากนั้นหลวงตาบุญชื่นได้ให้ศีลให้พรกับญาติโยมที่ติดตาม แล้วพักผ่อนอิริยาบท หลังจ ากที่ผ่านการเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่ามายาวนาน ทั้งนี้ หลวงตาบุญชื่น จะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ได้ ในวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63

“หลวงตาบุญชื่น” ถึง อ.ธาตุพนม ชาวบ้านแห่รับ เผยไม่รับปัจจัยเพราะไม่ต้องใช้

หลวงตาบุญชื่นได้แสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุติ เดินธุดงค์ไปหลายที่ ไม่จำที่วัด ทุกปีจะไปจำวัดตามป่าเขา ก่อนนี้ไปจำพรรษาในถ้ำเตียง สิริขันธ์ บนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559  ต้องการบำเพ็ญเพียร แสวงบุญ เดินธุดงค์ ตามรอยหลวงปู่มั่น ไม่ขอขึ้นรถ ไม่ต้องช่วยขนสัมภาระ ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า และไม่กลัวว่าจะเจ็บป่ ว ย เนื่องจ ากสละทุกอย่าง แม้สังขาร เพราะต้องการเข้าถึงสัจธรรม และในปีนี้หลังออกพรรษา จะเดินจาริกธุดงค์ เหมือนทุกปีสำคัญที่สุดกิจของสงฆ์จะต้องไม่ข าด มีบิณฑบ าต ทำวัดเช้าเย็น สวดมนต์ เจริญภาวนา และศึกษาธรรมมะ หากญาติโยมที่ต้องการสนทนาธรรม ก็ยินดี ในช่วงออกพรรษาก็จะเห็นหลวงบุญชื่นจาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบำเพ็ญเพียร ถึงร่างกายจะชร า อีกทั้งมีโ ร คเลือ ดจาง แต่ไม่ได้กังวล เพราะสละทุกอย่างแล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามสังขาร ตราบใดเดินไหวยังจะแสวงบุญทุกปีตลอ ดไปจนกว่าจะจ ากโลกใบนี้ไป

Facebook Comments Box