เตรียมเฮ ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว

จากสถานการณ์การปัจจุบัน ที่ได้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากมายกันเลยทีเดียว บางธุรกิจถึงกับต้องพักกิจการ หรือปิดกิจการกันไปเลย ทำให้เกิดการว่างงาน ต ก ง าน กันเป็นจำนวนเยอะมากมาย ที่ช่วงแลกๆ รัฐบาลก็ได้เข้าช่วยเหลือเป็นจำนวนมากมาย จนตอนนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายเบาบางลงบ้างเยอะมากแล้ว ล่าสุดรัฐบาลก็ได้ออกมาช่วยประชาชนอีกครั้ง ถือเป็นเรื่องราวข่าวดีกับหลายๆคนกันเลยทีเดียว

ล่าสุดทางด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้มีการกล่าวถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลู กจ้าง นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และประชาชน ว่า ขณะนี้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำลังรวบรวมและจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2564

อย่ างเช่น สำนักงานประกันสังคม จะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บ าท เป็นเดือนละ 800 บ าท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอ ดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บ าท เป็นครั้งละ 15,000 บ าทขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากบอ ร์ ดประกันสังคมแล้ว และได้เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.63) นอกจากนี้ บอร์ดประกันสังคม ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ ในส่วนของนายจ้างและลู กจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 3%

หลังจากที่ได้เคยปรับลดในช่วงเดือนกันย ายน-พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ให้นำส่งฝ่ายละ 2% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้งนายจ้างและลู กจ้างผู้ประกันตนจากผลจากสถานการณ์การปัจจุบัน  ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้านบ าท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ มีเงินเหลือจำนวน 300 บ าทต่อเดือน อย่ างไรก็ต าม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต ามขั้นตอนกฎหมาย

รออนุมัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ส่วนกรมการจัดหางาน จะปล่อยกู้กองทุนรับงานไปทำที่บ้าน แบบปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ความคืบหน้าที่ชัดเจนกระทรวงแรงงานจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป

นับเป็นเรื่องที่ดีเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บ าท เป็นเดือนละ 800 บ าท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอ ดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บ าท เป็นครั้งละ 15,000 บ าท

Facebook Comments Box