ชื่นชม เสี่ยตัน บริจาคเงินสร้าง รพ.สนามให้เมียนมา ชี้เท่ากับช่วยคนไทยให้ปล อ ดภั ย

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายตัน ภาสกรนที หรือ “เสี่ยตัน” กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อช่วยเหลือสร้างโรงพยาบาลสนามในประเทศเมียนมาที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์อย่างหนั กหน่ วง

โดยทางเพจคุณตันได้โพสต์ข้อความว่า… “ช่วยพม่าเท่ากับช่วยคนไทยด้วยกันเอง อิชิตันร่วมบริจ าคเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามในโครงการมิตรภาพปันน้ำใจสู้ภั ย โดยสภาธุรกิจไทย-เมียนมาช่วยกันสนับสนุนการรั กษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อค วบคุ มการแพ ร่ ร ะบ าด ให้เร็วที่สุด ช่วยรอบบ้านปล อ ดภั ย = ช่วยคนไทยให้ปล อ ดภั ย”

ขอชื่นชมเสี่ยตันที่ใจบุญและร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเสมอมา

Facebook Comments Box