ร่วมส่งกำลังใจ ให้แนวหน้าตัวจริง ผู้ไม่ค่อยเป็นข่าว

ตอนนี้ประเทศไทยในหลายจังหวัด เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่หนั กหน่ วง ซึ่งเคสล่าสุดมีจุดใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณตลาดกลางกุ้งย่านมหาชัย ซึ่งแรกเริ่มเดิมที พบหญิงเจ้าของแพกุ้งติดเพียงคนเดียว จึงได้มีการตรวจสอบขยายผล ทำให้พบผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้น และกินวงกว้างลุกลามไปในหลายจังหวัด

แต่แน่นอนว่า จังหวัดที่หนั กที่สุดก็คือสมุทรสาคร โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานชาวเมียนมาร์ ที่ตอนนี้ ตัวเลขการร ะบ าดรอบใหม่เฉพาะในสมุทรสาครเกิน 1 พันคนเป็นที่เรียบร้อย และในขณะเดียวกัน ยอดผู้ ติ ดเชื้ อในจังหวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าว ก็ถูกรายงานเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยต้องลุ้นกันว่าทางภาครัฐจะมีมาตรการอย่างไรออกมาป้องกันแก้ไข แบบวันต่อวันเลยทีเดียว

ซึ่งถ้าพูดถึงการลุยงานเชิงรุ ก นับตั้งแต่พบการร ะ บ าดจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเราจะได้เห็นภาพแรงงานชาวต่างชาติ ต่อแถวเข้ามาทำการคัดกรองเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางพื้นที่ก็ต้องอาศัย บุคลากรที่เข้าใจและรู้จักแต่ละสถานที่เป็นอย่างดี การลุยงานจึงจะเกิดประสิทธิภาพ “อสม.” จึงถือว่าเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการลุยงานใหญ่ในครั้งนี้

แต่เรามักจะพบว่า ไม่ได้มีการพูดถึงการทำงานเชิงรุ ก เข้าถึงชาวบ้าน-ชุมชนแบบมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่อสม.ซั กเท่าไหร่ วันนี้ทางทีมงานจึงขอพูดถึงและส่งกำลังใจชื่นชม อสม.จังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด ว่าแม้พวกคุณจะเป็นพลังเงียบที่ไม่ค่อยมีใครเอ่ยถึง แต่ให้รู้ไว้ว่า พวกคุณคือ 1 ในฮีโร่ที่สำคัญสุดๆไปเลย ขอชื่นชมจากหัวใจ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกร ร มสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรั กษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่ วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

Facebook Comments Box