เจ้าอาวาสเตรียมงานลูกนิมิตหมดเงินไปเป็นล้าน ต้องเลื่อนงาน

ในช่วงนี้สถาณการณ์หนั กหน่ ว งมากเจอผลกระท บแทบทุ กภาคส่วน และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีสถานการณ์การแพ ร่ C V 19 ส่งผลกระท บต่อประชาชนในวงกว้าง และครอบคลุมผู้คนมากกว่าวิ ก ฤ ติการณ์ใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า พระครูสิทธิวารีภรณ์ จาบกระโทก โพสต์ข้อความหลังวัดปอพราน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เตรียมจัดงานลูกนิมิต หม ดเงินเป็นล้านบาท เพื่อเตรียมงาน แต่มาถูกสถานการณ์การแพ ร่ C V 19 จำเป็นต้องย กเลิ กการจัดงาน โดยระบุข้อความว่า

เตรียมงานมาเป็นปี อาตมา ภาพในสถานะเจ้าอาวาสเห็นแล้วสงสารชาวบ้าน บางคนร้ องไ ห้น้ำต าไห ล เมื่อได้ยินคำสั่ งเจ้าอาวาสว่าเราต้องเลื่อนงานแล้ว ต่างคนต่างร้ องไ ห้เสี ยใจ อีกไม่กี่วันเท่านั้ นเอง ลงทุนทำงานมาเป็นปีหม ดเงินเป็นล้าน ด้วยความศรัทธาของชาวบ้าน และชาวพุธทั้งหลาย เห็นแล้วเกิดธรรมสังเว ชจริงๆๆ ท่านใดที่มีจิตศรัทธาทางวัดขอความเมตตาอนุเคร าะห์ ขอความช่ วยเหลื อในการที่ได้เตรียมงานไปหม ดเงินไปเป็นล้าน ไม่รู้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อไรจะได้ไปต่อ

ทางวัดก็เห็นใจสงสารเจ้าห นี้เขาหวั งจะได้เงินเลี้ยงชีพจากวัดแต่ก็ต้องผิ ดหวั ง เพราะวัดจัดงานไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนให้ๆกินให้ใช้เพื่อชีวิตอยู่ได้ ขอความเมตตาจากท่านผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยหน่อยครับ ท่านละ 10 บาท เตรียมงานมาเป็นปี อา ต มาภา พ ในสถานะเจ้าอาวาสเห็นแล้วสงสารชาวบ้าน บางคนร้ องไ ห้ น้ำตาไ หล

โพสต์ดังกล่าว

การได้แบ่งปันประส บการณ์ ความรู้หรือแม้แต่ความรู้สึก ก็สามารถเป็นบทเรียนที่ดีให้คนอื่นได้  ความสำเร็จที่ผ่านความล้ มเห ลว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม

ขอบคุณ เดลินิวส์

Facebook Comments Box