Wednesday, 29 November 2023

สาวลาออกจากราชการ ผันตัวเป็นเกษตรกรจาก 5 ไร่ เป็น 10 ไร่ ภายในเวลาปีครึ่ง

พนักงานเ งิ นเดือน หรือ ข้าราชการ หลายคนในปัจจุบันต่างทำงานและเก็บเ งิ นเพื่อกลับไปทำอาชีพเกษตรกรบนที่ดินของตนเองให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เพื่อใช้วิถีชี วิ ตเรียบง่ายและพอเพียง หรือบ างแห่งก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาคุณ Pinanong Jum Nabandit ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเล่าถึงการ ลาออกจ า กราชการ เพื่อกลับมาทำเกษตร โดยใช้เวลาภายใน 1 ปีครึ่ง จ า กที่ดิน 5 ไร่ เป็น 10 ไร่

โดยมีข้อความระบุว่า “1 ปีครึ่งกับการลาออกจ า กราชการมาเป็นเกษตรกร จ า ก 5 ไร่ เพิ่มเป็น 10 ไร่ จ า กสวนน้อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ถึงมันจะย ากแต่ก็มีความสุข”

เธอได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โคกหนองนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เวลาทำไปเรื่อยๆ จ า กบัญชีรายจ่ายตั้งแต่เริ่มทำปัจจุบันใช้งบประมาณไปทั้งหมด 7 ล้านบ าทแล้ว โดยใช้วิธีทำไปหาตังค์ไปด้วย

นอกจ า กนี้ยังกล่าวอีกว่า ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เริ่มแรกทำคนเดียว แต่ตอนนี้เริ่มจ้างคนงานมาช่วยทำงานแล้ว พร้อมกับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวเกษตรกร และผู้ที่สนใจอีกด้วย

ออกจ า กราชการ ผันตัวเป็นเกษตรกรจ า ก 5 ไร่ เป็น 10 ไร่ ภายในเวลาปีครึ่ง

ขอบคุณข้อมูล Pinanong Jum Nabandit

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box