กรมป่าไม้ต้อนรับปีใหม่ แจ กกล้าไม้มงคล ๑๐ ชนิด ๑๐ ล้านกล้า ส่งฟรีทั่วประเทศ !

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ กของขวัญวันปีใหม่ กล้าไม้มงคล ๑๐ ชนิด ๑๐ ล้านกล้า ส่งฟรีทั่วประเทศ โดยนำกล้าไม้มงคล 10 ชนิด แต่ละต้นเข้าพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยา กรป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ใครสนใจขอรับโดยตรง ได้ที่ กรมป่าไม้ แจ กต้นกล้ากล้าไม้พันธุ์ดี ฟรีทั่วประเทศ !!

วัตถุประสงค์โครงการ

มอบกล้าไม้มงคล เป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนที่นํากล้าไม้กลับไปปลูกในพื้นที่ของตน

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย

รายชื่อกล้าไม้พันธุ์ดี มีกล้าไม้มงคล 10 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก ,พะยูง ,มะค่าโมง ,ประดู่ ,ยางนา ,มะฮอกกานี ,ตะเคียน ,ทอง ,แดง ,กระถินลูกผสม ,กฤษณา

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

แบบที่ 1 แบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 ให้เราเลือกสถานที่รับกล้าไม้/ เลือกชนิดกล้าไม้

ขั้นตอนที่ 2 ระบุจำนวนที่ต้องการจอง

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดผู้จอง และกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะแจ้งรหัสการจอง พร้อมทั้งส่งไปที่อีเมล

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งรหัสการจอง พร้อมยื่นบัตรประชาชน ณ หน่วยจ่ายกล้าไม้ที่เลือก ภายในวันที่กำหนด

แบบที่ 2 แบบ Walk In คือ การที่เราไปรับเอง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชนิดกล้าไม้จากหน่วยงานที่มีการแจ กจ่ายกล้าไม้

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นบัตรประชาชน ณ หน่วยกล้าไม้ที่ขอรับ

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งชนิดกล้าไม้ พร้อมระบุจำนวน

ขั้นตอนที่ 4 รอรับกล้าไม้

ท่านสามารถรับกล้าไม้ได้ทั่วประเทศ และตรวจสอบหน่วยงานที่แจ กจ่าย ได้ที่ https://happytree.forest.go.th/map

เราสามารถจองกล้าไม้ “พฤกษามหามงคล” พร้อมนำถุงผ้า/ภาชนะมาใส่กล้าไม้ ขอสงวนสิทธิ์การจองท่านละ 1 ครั้ง กรุณารับกล้าไม้ภายในวันเวลาที่กำหนด

หลายๆ ท่านอาจมีคำถามวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูล มาให้ ดังนี้

สามารถรับกล้าไม้ “พฤกษามหามงคล” ได้คนละกี่กล้า

ท่านละไม่เกิน 100 กล้า โดยจำกัดสิทธิ์การรับกล้าไม้ท่านละ 1 ครั้ง และเลือกเพียง 1 ช่องทาง (จองออนไลน์ หรือ แบบ Walk In) (หมายเหตุ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการขอรับกล้าไม้?

1บัตรประจำตัวประชาชน

2หมายเลขการจอง (กรณีจองกล้าไม้ออนไลน์)

หากไม่รับกล้าไม้ตามวัน เวลา ที่จองไว้ จะเป็นอย่างไร?

การจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ ท่านจะต้องทำการจองใหม่อีกครั้ง หรือเดินทางติดต่อ ขอรับกล้าไม้ได้ด้วยตนเอง (แบบ Walk In) จากหน่วยงานที่แจ กจ่ายกล้าไม้

การปลูกไม้มงคล นอกจากจะเป็นการสร้างความร่มเย็นภายในจิตใจแล้ว ยังเป็นการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของโลกอีกทางหนึ่ง เพราะต้นไม้ทุ กชนิด มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุ กชนิดทั้งมนุษย์และสัตว์ หากมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น สภาพอากาศก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนผลิตกล้าไม้ กรมป่าไม้ โทร. (02)-561-4292-3 ต่อ 5551 หรือ 5514

ขอบคุณข้อมูล : salehere.co.th ขอบคุณข้อมูล : happytree.forest.go.th

Facebook Comments Box