รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2564

ใกล้สินปีใหม่แล้ววันนี้แอดมินมีสถานที่สวดมนต์ข้ามปีมาฝากเพื่อนครับท่านใดอยู่ใกล้วันไหนก็ไปกันได้นะครับ สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีคือกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางจัดเตรียมความพร้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสริมสิริมงคลให้กับประเทศและคนไทย เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยสิ่งที่ดีงาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564

สวดมนต์ข้ามปี กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับไฟพระฤกษ์ประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญไปประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2564

ส่วนการจัดจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเถรานุเถระ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมหาราชวัง ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ 4 ภูมิภาค จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ประชาชนสักการะ ส่วนภูมิภาคจัดพิธีสวดมนต์ ณ วัดทั่วประเทศ

สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2564 กรุงเทพมหานคร
ท้องสนามหลวง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชโอรสาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร นอกจากนี้ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จะมีการจัดกิจกรรมตามหลักของแต่ละศาสนา และในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. จะมีการจัดงานมหามงคล 5 ศาสนา ณ โรงละครแห่งชาติอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต้องติดตามและสอบถามจากวัดต่างๆ ในประเทศไทย และทั่วโลก ที่สามารถดำเนินการสวดมนต์ข้ามปีได้ รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมยังมีการจัดทำการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการความสะดวกและจัดมาตรการป้องกันโดยจะมีการเสนอให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นอกจากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้านแล้ว กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเดินทางไปกราบพระธาตุประจำราศีปีเกิด เพื่อเป็นสิริมงคล ก็เป็นที่นิยม ได้แก่
ปีชวด (หนู) วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปีฉลู (วัว) วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
ปีขาล (เสือ) วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
ปีเถาะ (กระต่ าย) วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
ปีมะโรง (งูใหญ่) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา จังหวัดอุบลราชธานี
ปีมะเมีย (ม้า) วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก
ปีมะแม (แพะ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
ปีวอก (ลิง) วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปีระกา (ไก่) วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
ปีจอ (สุนัข) วัดพระธาตุวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
ปีกุน (หมู) วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

การสวดมนต์..พลังบุญที่ยิ่งใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การสวดมนต์ หลายคนเชื่อกันว่า เป็นการอัญเชิญมหาบารมีของพระพุทธองค์ ให้มาปกป้องคุ้มครองตัวเรา และครอบครัว โดยการสวดมนต์เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ที่ พระมหานรินทร์ นรินฺโท เจ้าอาวาสวัดไทย ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เคยบอกเอาไว้ตอนหนึ่งในบทความ “สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร” บนเว็บไซต์ www.alittlebuddha.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของท่านว่า แม้จะไม่ถึงกับเป็นสมาธิที่แก่กล้า แต่ถ้าสวดจนช่ำชองแล้ว จะสามารถตรึงจิตใจให้อยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ ได้อย่างไม่ว่อกแว่ก หรือซัดส่ายไปคิดเรื่องอื่นไกล

นั่นเพราะมีความเชื่อกันว่า การที่จิตใจอยู่กับพระกับเจ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคล คือเป็นความคิดจิตใจที่ดีงาม เมื่อจิตใจดีงาม การกระทำก็จะดีงาม และเมื่อความคิดกับการกระทำเป็นสิ่งที่ดีงาม คนๆ นั้นก็ย่อมจะเป็นคนดีและคนงามตามไปด้วย สอดรับกับความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา “ทุกสิ่งเริ่มต้นจากจิตใจ” ดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงาม โดยเริ่มที่จิตใจนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การสวดมนต์ข้ามปี สามารถสวดคนเดียวก็ได้ สวดหมู่หรือหลายคนก็ได้ เพราะการทำความดีให้แก่ตนเองนั้น ถ้าทำเองก็ได้ความดีเฉพาะตัวเอง ถ้าชักชวนคนอื่นทำด้วย ก็เป็นการเสริมสร้างบารมี ซึ่งเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญ รุ่งเรืองตลอดปีใหม่

นอกจากนี้ การสวดมนต์ข้ามปี ยังเชื่อได้ว่า ‘ดี’ หลายอย่าง เพราะ 1. การสวดมนต์เป็นการทำความดี สวดข้ามปียิ่งดี ดีกว่ากินเหล้าเมายากันข้ามปีเป็นไหนๆ 2. การสวดมากๆ ยิ่งดี เหมือนคนไปวัดมากๆ ก็ย่อมดีกว่าคนไปบ่อนมากๆ และ 3. การใช้วัดเป็นสถานที่ทำความดี หรือแม้แต่สถานที่สวดมนต์ข้ามปี เช่น ท้องสนามหลวง ก็เป็นสถานที่ทำความดี การไปทำความดีมากๆ ย่อมดีกว่าการไปทำความชั่วมากๆ แน่นอน

ดังนั้น การสวดมนต์ข้ามปีที่ทางรัฐบาลไทยก็ดี ทางคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมก็ดี ในมุมมองของพระมหานรินทร์แล้ว จึงถือว่าเป็นการส่งเสริมประเทศชาติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เป็นกุสโลบายที่ฉลาดแยบยล คนที่มีปัญญาจึงมองเห็น ส่วนคนที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ย่อมจะมองเห็นเป็นความสิ้นเปลืองไป

ขอขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Facebook Comments Box