เข ายึดอาชีพ “ขอท าน” เลี้ยงตัวเองมา 8 ปี เก็บเ งิ นซื้อบ้าน แถมได้แต่งงานกับสาวสวย

“ขอท าน” ก็สามารถประสบความสำเร็จใจชี วิ ตได้ สื่อต่างประเทศรายงานว่า ชายวัย 33 ปี ที่เมื่อ 8 ปีก่อน เข ายึดอาชีพ “ขอท าน” เป็นอาชีพหลัก และสามารถเก็บออมเ งิ นไว้ได้จำนวนมากจ า กอาชีพนี้

รายงานระบุว่า เพราะอาชีพขอท านนี้ ทำให้เข าสามารถซื้อบ้านในเมืองได้ และไม่เพียงเท่านี้ เข ายังได้แต่งงานกับสาวสวยอีกด้วย ซึ่งการกระทำของเข าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ของเข า

ชายคนนี้มีชื่อว่า หลี่จิงกัง อายุ 33 ปี ก่อนหน้านี้เข ายึดอาชีพเป็น “ขอท านเต็มเวลา” ข้างสะพานแห่งหนึ่ง เข าทำไปทำมาก็ 8 ปีแล้ว เข าบอกว่าเนื้อหาของงานนั้นง่ายมาก ไม่ยุ่งย าก แค่ทาหน้าให้ดำ ใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ข าด ๆ ทำหน้าต าหน้าสงสาร จ า กนั้นเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่มีคนเดินพลุกพล่านมากมาย

หลี่จิงกัง เล่าวว่า ที่เข าสวมใส่เสื้อผ้าแนวโบราณนี้ก็เพื่อสร้างบรรย ากาศให้ดูโบราณเข้ากับสถานที่ ที่แท้แล้วก่อนหน้านี้เข ามีอาชีพเป็นพ่อครัว เนื่องจ า กเข าชอบการแสดงตั้งแต่เล็กจ นโต แต่ครอบครัวต่อต้านที่จะให้เข าแต่งตัวเป็นขอท าน เข ายังบอกอีกว่า ในตอนแรกที่เห็นประกาศรับสมัครอาชีพนี้ เข าหัวใจเต้นแรงมาก เพราะมันคืออาชีพที่เข าใฝ่ฝันมานาน แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ไม่สบ าย และมักโดนผู้คนมองด้วยสายต าดูถูก แต่นั้นกลับกลายเป็นอาชีพที่เข าโปรดปรานมาก  ดังนั้นเข าก็ทุ่มเทในอาชีพนี้อย่างจริงจัง ทำไปทำมาก็ 8 ปี “และงานนี้ของเข าก็คือการเป็นขอท านอย่างจริงจัง”

หลังจ า กที่เข าตัดสินใจที่จะทำอาชีพนี้แล้ว เข าก็เดินต ามขอท านคนอื่น ๆ 3 วัน 3 คืน เพื่อเลียนแบบทุ กกิริย าบทของพวกเข า ตอนนี้เข าทำเป็นหม ดแล้วทั้งท่าทางการขอ คำพูด การร้องเรียก การเต้นรำ บ างครั้งก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงบ้าง ในสมัยนั้นที่เทคโนโลยีการใช้แอพมือถือชำระเ งิ นยังไม่พัฒนา ถ้วยขอท านของเข าในแต่ละวันก็มีจะเ งิ นประมาณ 300 ถึง 400 หยวนต่อวัน (ประมาณ 1,200 – 1,700 บ าท) แต่ทว่าตอนนี้หลายคนมันจะให้อาหาร เครื่องดื่มเข าแทนเ งิ น

หลี่จิงกัง กล่าวว่า “ผมแค่อย ากจะหารายได้เพื่อนำชี วิ ตที่ดีขึ้นมาสู่ครอบครัว อีกทั้งยังสามารถนำความบันเทิง มอบรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยว ดังนั้นผมจึงไม่สนใจสายต าของคนอื่นมากนัก”

หลังจ า กที่หลี่จิงกังแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็นำเ งิ นที่เข าเก็บสะสมจ า กการขอท านมาดูแลครอบครัว พ่อแม่ภรรย าและลูก ๆ ซื้อบ้านในเมืองให้พวกเข าได้อยู่อาศัย มีหลายห้องนอนที่เพียงพอสำหรับพ่อแม่และลูก

เข ายังบอกอีกว่า ก่อนแต่งงานเข าก็ได้ให้คำสัญญาไว้แล้วว่าจะให้คนในครอบครัวมีชี วิ ตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ และวันนี้เข าก็ทำได้จริง ไม่เพียงแค่มีความสุข ยังกลายเป็นครอบครัวที่รู้จักคุณค่าของเ งิ น ทั้งครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันในการใช้จ่ายอย่างประหยัด และส่วนตัวเข าเองก็ทำหน้าที่นักแสดงขอท านต่อไป

ไม่สำคัญหรอกว่าคุณหาเ งิ นได้เท่าไหร่ สำคัญตรงที่คุณเก็บเ งิ นได้เท่าไหร่ต่างหาก

 เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box