Tuesday, 5 December 2023

สาวน้อยสู้ชี วิ ต ไม่เคยท้ อ ขอแค่แม่สบายขึ้น

น้องแตงโมอยู่กับแม่ 2 คนสู้ชี วิ ตกันตามลำพั ง พ่อถู ก ร ถ ช น ตอนที่แตงโมอายุ ได้ 1 ขวบ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แตงโมและแม่ต้องสู้ชี วิ ตกันตามลำพั ง  โดยตั้งแต่เด็กแม่จะพาแตงโมไปผูกเปลไว้ที่ไร่อ้อย  แตงโมจึงเติบโตมากับงานรั บจ้าง ตั้งแต่ยังเล็กมาก และเริ่มทำงานช่วยแม่ตั้งแต่การปลูกอ้อย ตั ดอ้อย รับจ้างปลูกและแบ กมันสำปะหลัง แม้ตัวจะเล็กและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตั้งแต่เด็ก แต่การเป็นเด็กสู้ชี วิ ต และรู้ว่าแม่มีปัญห าทางสุขภาพหลายอย่าง ทำให้แตงโม อยากช่วยแบ่งเบาภ าร ะ ของท่านให้ได้มากที่สุด

ช่วงนี้แตงโมจะไปรับจ้างตั ดกล้า มันสำปะหลัง และนำไปปลูกกลางไร่ เจอทั้งฝนและแดดแต่ในทุ กวันหยุดเสาร์อาทิตย์แตงโมจะออกไปช่วยแม่รับจ้างแบบนี้ทุ กครั้ง บ้านที่อยู่สร้างบนพื้นดินแดง ไม่เทปูน หลังคาทำจากเศษไม้เก่าและป้ายโฆษณาที่เก็บมา ฝนต กหลังคารั่วและสาดเข้าในบ้าน ไม่มีน้ำประปาที่สามารถดื่มได้ ต้องออกไปซื้อน้ำถังละ 5 บ าท ไว้ใช้หุงข้าว ทำกับข้าวและดื่ม โดยจะออกไปแบกน้ำทุกๆเย็นหลังกลับจากโรงเรียน

เนื่องจากน้ำประปาที่หมู่บ้านจัดสรรให้มีกลิ่นตะกอน และมีสีแดงขุ่น ไม่สามารถหุงข้าวกินได้  แตงโมบอกว่าบ้านที่อยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้ถึงเมื่อไหร่ เพราะเจ้าที่มีแพลนว่าจะสร้างบ้านของตนเอง  แตงโมอยากเก็บทุน ไว้สร้างบ้านของตนเอง เพื่อที่จะไม่ได้ร บ ก วนใครความฝันของแตงโมคือเป็นดีเจจัดรายการวิทยุ เพราะแม่ของแตงโมนั้นชอบฟังวิทยุ

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง “แตงโม” ได้ที่ ชื่อบัญชี : น.ส.วัชสิรพร บุญตาเลิศ

ธนาคารกรุงไทย  สาขา บ่อพลอย เลขที่ 743-0-44598-5

ในช่วงเวลาที่มื ด มน ที่สุ ดของชี วิ ต เราต้องตั้งสติเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่าง

Facebook Comments Box