ขอชื่นชม คุณตาบริจ าคเงินแสน เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล

ขอชื่นชม คุณตาบริจ าคเงินแสน เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล เมื่อไม่นานนี้ บนโลกออนไลน์ ได้มีเพจเฟซบุ๊ก รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหลังมีชายชราใจบุญนำเงินที่เก็บออมจากการทำงาน  มาบริจาคให้ทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ ใช้ในการรั ก ษาคนไ ข้

โดยทางโรงพยาบาลได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุณ คุณพ่อประเสริฐ ว่า… รพ.หลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้โฟสต์ผ่านเพจของโรงพยาบาลว่า ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพ่อประเสริฐ กุศล ร อ ด พร้อมครอบครัว ที่ได้บริจ าคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.หลวงพ่อเปิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 116,280 บ าท

ขอบารมีหลวงพ่อเปิ่นโปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สุขภาพแข็งแรงปร าศ จ ากโร คภั ย ทั้งปวง

คุณพ่อประเสริฐ  จิตใจประเสริฐสมชื่อของให้คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ  คนที่ชอบทำบุญ ใจบุญสุนท าน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ต กทุ กข์ได้ย าก เสมอ สุขใดเล่า เท่าสุขใจ การให้ สุขใจที่สุด จงทำดี อย่ าหวังค่าตอบแทน ถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม จงทำดี ให้มันดี ถึงแม้ผลงานออกมาไ ม่ดี ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว

แหล่งที่มา: รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม

Facebook Comments Box