ชื่นชมจากหัวใจ ร่วมส่งแรงใจให้ฮีโ ร่ ชุดขาว

ในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยเรา มีการแพ ร่ กระ จ ายอย่างกว้างขวาง ย ากแก่การควบคุม แต่ทางรัฐก็ได้พยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ให้รู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากเ ชื้ อด้วยอย่างที่จังหวัดกระบี่ ได้พบว่ามีผู้ติดเ ชื้ อแล้ว ทางคณะกรรมการ โ ร ค ติ ดต่อจังหวัดกระบี่ได้ออกประกาศฉบับที่ 23/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพ ร่ กระ จ าย ประกอบด้วยการกำหนดให้พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ยกเว้นเกาะพีพี เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง การปิดสถานที่ การกำหนดมาตรการเข้มงวด และกรณีจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากรวมถึงผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพ ร่ กระ จ าย โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยประกาศฉบับที่ 23/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ให้ปิดร้านนวด สปา ฟิตเนส ผั บ บ าร์ คาร าโอเ กะ คาเฟ่ สนุ กเก อร์ บิ ดเลี ยด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน ปิดสถานศึกษา ศูนย์ เ ด็ ก เล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน, ตู้เกม ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต, สนามมวย สนามชนไก่ ชนโค แข่งนก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เป็นเวลา 7 วัน โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ ร่ กระ จ าย มีการควบคุมทางเข้าออกและจำกัดจำนวนผู้คนไม่ให้มีความแ อ อั ด

การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว เช่น งานฉลองปีใหม่ งานมหรสพ งานประเพณี จัดได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากศูนย์บริหารการแพ ร่ กระ จ าย ในระดับอำเภอ ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ทั้งหมด ยกเว้นเกาะพีพี ซึ่งขณะนี้ทางกระบี่พบผู้ติ ดเ ชื้ อ 8 ราย

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมความพร้อม ในการรับมือ การตรวจหาเ ชื้ อแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ แบบหามรุ่งหามค่ำ โดยทางผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พร้อมด้วยแคปชั่นว่า…เชิญทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เราจะฝ่าวิ ก ฤ ต ไปด้วยกันรวมพลเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขกระบี่ เพื่อหยุ ด ยั้ ง

“เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ”

ที่มาจาก https://bit.ly/3pqmDh8

Facebook Comments Box