คนดีไม่เพิ่มค่ าให้ตัวเอง โดยไม่ไปล ด ค่ าของคนอื่นลง

ข้อคิดสอนใจเรื่องนี้ เตือนสติได้ดีมาก เคยพบกับคนประเภทที่ ทำให้ตัวเองสูงขึ้น โดยดันให้คนอื่นต่ำเตี้ ยลงบ้างมั้ยครับ คนแบบนี้จะไม่มีใครคบด้วยแน่นอน การที่เราอยากจะดีขึ้น สูงขึ้น หรือประส บความสำเร็จมากขึ้นนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คนอื่นแ ย่ลงกว่าเรา โดยการเหยี ย บย่ำ คนอื่นให้แ ย่ เพื่อทำให้เราดูดีในสายตาของอีกคนที่มองเข้ามา ในชีวิตเราก็มีคนแบบนี้อยู่บ้างเช่นกัน ที่พยายามทำให้คนอื่นเสี ยหน้า หรือเสี ย ห าย โดยที่ความเสียหายของคนอื่นนั้น มาทำให้เราดีขึ้น วันนี้ก็เลยเอานิทานสอนใจดีๆ มาฝากกันในคล้ายๆ กันนี้ครับ  ลองอ่านดูนะครับ

อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์ไปเดินเล่นที่ชายหาด อาจารย์ได้เริ่มสอนลูกศิษย์ ด้วยการใช้ไม้ขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 4 ฟุต และ 2 ฟุต ตามลำดับ อาจารย์กล่าวว่า “เธอสามารถทำให้เส้น 2 ฟุต ยาวกว่าเส้น 4 ฟุต ได้หรือเปล่า ไหนลองทำให้อาจารย์ดูซิ” ลูกศิษย์ได้คิดหาทางซักพักหนึ่ง แล้วก็เอามือล บ รอยเส้นที่ยาว 4 ฟุต ให้สั้นลงเหลือเพียง 1 ฟุต ทำให้เส้น 2 ฟุตนั้นดูยาวกว่าทันที แล้วศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่า

“ทำแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ” “เหยี ย บหั วคนอื่น เพื่อให้ตัวเองอยู่ สู งขึ้น” อาจารย์ตอบ  อาจารย์เขก ก บ าล ลูกศิษย์เบาๆ แล้วกล่าวว่า

“คนที่จะย กตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ ายผู้คนอื่นนั้น ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม ถ้าเลือกใช้วิธีนี้ ชีวิตเธอก็มีแต่คนส าปแช่ ง และในระยะยาวชีวิตมักจะล้ มเห ล ว ทางที่ดีควรเลือกวิธีที่จะย กตัวเองขึ้น โดยไม่ไป ล ดค่า คนอื่นลง ” แล้วอาจารย์ก็ขีดเส้นสองเส้นให้ยาวเช่นเดิม คือ 2 ฟุต และ 4 ฟุต จากนั้นอาจารย์ก็ทำให้ดูด้วยการขีดเส้น 2 ฟุตให้ยาวขึ้นเป็น 5 ฟุต แล้วพูดว่า

“จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเจ้าคือศั ต รู แต่ให้คิดว่าเป็นครูของเจ้า ที่เจ้าจะต้องพัฒนาตัวเองให้เที ยบเท่าหรือดีกว่า มันจะทำให้เจ้าได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามและยั่ ง ยื น” ผู้ที่เลื่อนตัวเองขึ้น โดยการ  ฟ้ องนาย และข า ยเพื่อน ถึงแม้จะทำให้ตนเองประส บความสำเร็จ แต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่ปราศจ ากเกียรติคุณ ไม่อาจพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิ การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไป โดยปล่อยให้ผู้อื่นได้ก้าวไปทางของเขาอย่างเสรีนั้น ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ต่างกัน ห ากไร้คู่แข่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ตัวเองมีศักยภาพในการทำงานแค่ไหน ไม่มีอั ป ลั กษณ์ก็ไม่รู้จักสวยงาม

นั กสู้ที่ดีมักชื่นชมคู่ต่ อ สู้ ที่เก่ง เพราะคู่ต่ อ สู้ที่อ่ อนแ อ จะทำให้ชัยชนะของเขาไม่ยั่งยืนและไม่ภาคภูมิใจ ดังนั้น…เมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ งและฉลาดล้ำ ก็ยิ่งกระตุ้นให้เรารู้จักพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น การเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับล ดคนอื่นลง เจ้าอาจจะช นะ แต่ก็มีศั ต รู ตามมาด้วย แต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง เจ้าจะเป็นผู้ชนะ พร้อมกับยังมีเพื่อนเพิ่มขึ้น และหนึ่งในนั้นอาจเคยเป็นคู่แข่งของเจ้าเองด้วย

“คนที่ไม่เคยทำผิ ด คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย… คนที่ทำคือคนที่ได้ใช้ชีวิตจริงๆ”

Facebook Comments Box