ภิกษุผู้เรียนรู้พุทธศาสนา จากพระสงฆ์ไทย จนนำไปบุกเบิก ให้เบ่งบานในดินแดนแอฟริกา “พระพุทธรักขิตะ”

พระพุทธศาสนานั้น เป็นคำสอนที่ไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัส ก็ต้องซาบซึ้งใจกลับไป เหมือนอย่างเรื่องราวของ ภิกษุผิวสีรายหนึ่ง ที่ได้บุกเบิกนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะประเทศอูกานดา

ซึ่งเป็นแผ่นดินบ้านเกิด ทราบชื่อต่อมาคือ พระพุทธรักขิตะ หรือ สตีเว่น คาบอคโกซา (Steven Kaboggoza) ชาวอูกานดา ประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา

โดยพระพุทธรักขิตะ เผยว่า แรกเริ่มท่านรู้จักพุทธศาสนาเพียงผิวเผินต ามหนังสือเรียน แต่พอรู้จักพระสงฆ์ไทยจ า กการเป็นเพื่อนร่วมชั้นระหว่างเรียนการบริหารที่อินเดีย ก็ทำให้ท่านสนใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังเรียนจบก็ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่กำเนิดพุทธศาสนาต่างๆ ทั้ง ทิเบต และเนปาล ก่อนที่จะจบลงที่ประเทศไทย ซึ่งการมาที่ไทยนอกจ า กมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มาประกอบอาชีพหาเ งิ นด้วยการเป็นครูดำน้ำที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานีด้วย ก่อนที่จะกลับไปบ้านเกิดอีกครั้งหลังจ า กห่างบ้านไปท่องโลกนาน 7 ปี

และจ า กตรงนี้นี่เองที่ทำให้ท่านคิดที่จะอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาด้วยการบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เนื่องจ า กพอไปถึงที่บ้านญาติๆ ของเข าก็ไม่ค่อยชอบใจที่ท่านนำหนังสือธรรมะกลับไปด้วย โดยถึงขั้นจะเผาหนังสือทิ้งและให้เข าหันไปนับถือศาสนาคริสต์ต ามครอบครัว ท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง

โดยคราวนี้ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อไปศึกษาธรรมะโดยเฉพาะ จ นกระทั่งปี 2002 ท่านจึงตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังได้พบกับ ท่านปัณณาธิภา (Pannadipa) ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาตถาคต (Tathagata) ทีเอ็มซี – TMC – Tathagata Meditation Centre ในเมืองซาน โฮเซ่ (San Jose) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) โดยมีพระอาจารย์ คือ ท่านซาย าดอว์ ยู สิละนันทะ (Sayadaw U. Silananda)

ทั้งนี้หลังจ า กศึกษาพระธรรมมาได้ระดับหนึ่ง ท่านจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดอีกครั้ง เพื่อทำต ามปณิธานที่ตั้งไว้ว่า “จะต้องกลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยูกันดาให้จงได้” ซึ่งฟังดูอาจจะดูเหมือนง่าย แต่หากพอทำจริงมันย ากมากเพราะชาวบ้านยังไม่เชื่อใจ บ้างก็ว่าท่านถูกมนต์ดำ บ้างก็ว่าท่านวิกลจริต เดินเข้ามาแกล้งสารพัด จ นเป็นที่ตลกขบขัน แต่ด้วยวัตรปฏิบัติของท่านที่เรียบง่าย และงดงาม ไม่เคยถือโทษโกรธผู้ใด แต่ไขข้อสงสัยให้แก่ผู้ที่เข้ามาตั้งคำถามอย่างใจเย็น จ นเป็นที่น่าประทับใจ ทำให้ผู้คนเปิดใจให้กับท่านมากขึ้น

และในปี 2005 ศูนย์พระพุทธศาสนาในยูกันดาได้รับการสถาปนาขึ้น ในนาม Uganda Buddhist Centre หรือ UBC ซึ่งถือเป็นจุดเกิดพระพุทธศาสนาในดินแดนกาฬทวีปแผ่นดินแอฟริกา

ขณะที่ พระพุทธรักขิตะ ได้กล่าวว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้ถูกปลูกฝังลงในยูกันดาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาแห่งการดูแลให้เติบใหญ่ หวังว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีประโยชน์นี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเติบโตอย่างแข็งแรง แผ่ขย ายไพศาลเป็นผลไม้แห่งประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งปวง”

ภิกษุผู้เรียนรู้พุทธศาสนา จ า กพระสงฆ์ไทย จ นนำไปบุกเบิก ให้เบ่งบ านในดินแดนแอฟริกา

ที่มา : mthai, ศูนย์กลางพุทธศาสนาในยูกันดา และ พุทธรักขิต าภิกขุ กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแอฟริกา โดย คุณ สุภาศิริ อมาตยกุล

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box