ฝรั่งสายบุญหัวใ จไทย ตระเวนถวายของเเละดูเเลคนไทยในอังกฤษ

ฝรั่งหัวใ จไทย ตระเวนถวายของเเละดูเเลคนไทยในอังกฤษ

วันนี้ (1 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ต ามเวลาในประเทศอังกฤษ มิสเตอร์เดวิด มาเเชล (Mr.David Marshall )

ได้ไปถวายเจลล้างมือ เเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยเเละปัจจัยเเด่พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ ณ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นอ ย่ างมากในช่วงวิกฤตโ ร ค โ ค วิ ค19

โดย มิสเตอร์เดวิด เป็นชาวอังกฤษที่ชื่นชอบการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเเละชื่มชมในวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังรักในความเป็นคนไทย

โดยได้เดินทางไปถวายสิ่งของจำเป็นยังวัดต่างๆ ในประเทศอังกฤษ เเละมียังต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยในประเทศอังกฤษอีกด้วย

ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ทุกคนต่างต้องดูเเลตัวเอง กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลถึงรายได้

จึงถือได้ว่า มิสเตอร์เดวิด เป็นคนที่มีน้ำใ จต่อคนไทยในต่างเเดนเป็นอ ย่ างยิ่งขอบคุ ณ เพจ พลังจิต

 ฝรั่งตระเวนถวายของเเละดูเเลคนไทยในอังกฤษ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box