น่าชื่นชมหนูน้อย 11 ขวบ เล่นดนตรีเปิดหมวก หาเ งิ นเลี้ยงตัวเองและพ่อ

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมหนูน้อย 11 ขวบ เล่นดนตรีเปิดหมวก หาเ งิ นเลี้ยงตัวเองและพ่อเลี้ยงเดี่ยว จ า กการศึกษาพบว่าอีกว่าเด็กที่ทำงานบ้านมาตั้งแต่เด็กๆ และยิ่งทำมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้พวกเข ามีความสุขกับชี วิ ตครอบครัวมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบัน เราจะเห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถกันมากขึ้น ความรู้ความสามารถพิเศษ ได้รับการสนับสนุนจ า กผู้ปกครองมากขึ้น เราจะเห็นเด็กสมัยใหม่ใช้ความสามารถมาหา เ งิ น เพื่อช่วยเหลือครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ กันมากขึ้นอีกด้วย

การที่ ลูกทำงานบ้าน ช่วยแบ่งเบ าภาระภายในบ้านของพ่อแม่ หรือแม้แต่สามารถช่วยแบ่งเบ าภาระการ เ งิ น ของครอบครัวได้นั้น ก็สามารถช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จในชี วิ ตได้ ซึ่งนอกเหนือจ า กการอบรมสั่งสอนที่ดี การเริ่มต้น ฝึกให้ลูกทำงานบ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ ควรฝึกลูกน้อยตั้งแต่เล็กๆ

ล่าสุด เราก็มีคลิปวีดีโอดี ๆ มาฝากกันค่ะ กับคลิปวิดีโอหนุ่มน้อย เปิดหมวกร้องเพลง ดีดกีต าร์ หา เ งิ น เลี้ยงตนเองและเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบ าภาระที่บ้าน เพราะคุณพ่อเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว โดยเฟซบุ๊กเwจ กันฑ์ ชนะเดช เขียวเซ็น ได้เผยคลิปวิดีโอ พร้อมระบุว่า

“เปิดหมวก สนับสนุนเด็กไทย ธ กรุงเทพ 0 1 4 7 1 0 5 2 2 5 ฉัตรชัยเขียวเซ้น ขอบคุณครับ (หา เ งิ น เลี้ยงตัวเองพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับ)”

เอาล่ะเราไปดูความสามารถของน้องกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วยพ่อที่เลี้ยงเดี่ยว ร้องเพลงเพราะมาก น่ารักมากความสามารถเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งหลายคนอาจจะจำได้ เพราะน้องเคยแสดงความสามารถในด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว

การให้ลูกรู้เรื่อง เ งิ น ในครอบครัว ถือเป็นการสอนลูกให้รู้จักการใช้ เ งิ น ไปในตัว ยิ่งโดยเฉพาะถ้าครอบครัวกำลังลำบ าก ลูกจะได้รู้ว่าต้องช่วยประหยัด หรือต้องช่วยแบ่งเบ าภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้

เรื่อง เ งิ น ของครอบครัวที่จริงแล้วควรต้องสอนและค่อย ๆ บอกลูกมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก เริ่มตั้งแต่เด็กที่พอจะรู้เรื่อง ก็สอนให้ประหยัด กินและใช้อย่างคุ้มค่าและไม่ฟุ่มเฟือย แม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้ลำบ ากก็ต ามก็ต้องสอนต้องบอกอยู่ดี

1 ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว ต้องเลี้ยงท่านตอบแทน

2 แสดงน้ำใจทั้งช่วยท่านแบ่งเบ าภาระ

3 ดำรงรักษาวงศ์สกุล ให้คงอยู่และไม่เสื่ อมเสี ยห าย

4 ปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นผู้สมควรรับมรดก

5 เมื่อท่านล่ วงลั บ ทำบุญอุทิ ศ ให้ เป็นหน้าที่ของลูกโดยตรง

เรียบเรียงโดย 1ร่ไม่จ น

แหล่งที่มา : กัณฑ์ ชนะเดช เขียวเซ็น

Facebook Comments Box