Wednesday, 29 November 2023

นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ให้ที่ดิน 8 ไร่ รพ.สนาม งบก่อสร้าง 5 ล้านบาท ใช้งบส่วนตัว

ในสถานการณ์ที่หนั กหน่ วงเช่นนี้ เราก็จะเห็นหลายๆท่านที่ออกมาระดมทุนช่วยเหลือประชาชนมากมาย นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว จิตเมตตาที่แท้จริง นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ให้แพทย์จังหวัดสมุทรสาคร ใช้ที่ดิน 8 ไร่ แถมถมที่สร้าง รพ.สนาม ให้ รับผู้ป่ วย 1,000 เตียง

เมื่อไม่นานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนสาคร ได้ออกมาเผยเรื่องราวน้ำใจอันประเสริฐของหนุ่มรายหนึ่งว่า… “นายวัฒนา แตงมณี” นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ได้ให้จังหวัดสมุทรสาคร ใช้ที่ดิน 8 ไร่ เพื่อสร้าง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ” หลังจากที่ได้มอบอาคารแฟคตอรี่ 2 หลัง ให้ทำศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 รองรับผู้ติ ดเชื้ อ ได้ประมาณ 300 เตียง

โดยสถานที่แห่งใหม่ที่จะสร้างนี้ สามารถรองรับได้มากถึง 1,000 เตียง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด นายวัฒนา เผยว่า ได้ปรับถมที่ดินจำนวน 8 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1,000 เตียง งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่อย ากให้ใครๆมองว่าตัวเองร่ำรวย แต่อย ากให้มองว่า เราต้องช่วยกันเสียสละ เพราะว่าเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด ตนเองตั้งใจจะขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆสนิท แต่หากได้หรือไม่ได้อย่างไร ก็คงต้องดำเนินการต่อไปให้โรงพยาบาลสนามนี้แล้วเสร็จ

ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก คนสาคร

Facebook Comments Box