ทำด้วยใจอดีตเชฟโรงแรมหรู อุทิ ศ ตนช่วยเหลื อคนย าก จ น นับสิบปี

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม และทำด้วยหัวใจที่อย่ากช่วยเหลื อ วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของอดีตเชฟหนุ่มไ ฟแร ง ประจำโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวในอินเดีย มีโอกาสโลดแล่นโกอินเตอร์ไปเมืองนอก ก่อนสุ ดท้ ายเจอจุดเปลี่ยน เมื่อเจอคนย ากไ ร้แถวบ้านเกิด ไ ม่มีแม้แต่ข้าวกินประทั งชีวิ ต ไม่ลั งเลตั ดสิ นใจทิ้ งงานและอนาคต เพื่อตั้งตัวอุทิศตนช่วยเหลื ออย่ างสุดกำลัง

เรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของเชฟหนุ่ม นามว่า “นารายานาน” (Narayanan Krishnan) ที่เขาฝีมือดีจนได้มีโอกาส ย้ายไปทำงานในโรงแรมสุดหรูในสวิตเซอร์แลนด์ พูดไปก็เหมือนยิ่งกว่าฝัน ที่จะได้ไปทำงานเมืองนอกอนาคตไกล แต่แล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ไปเมืองนอก เพราะกลับบ้านเกิด ภูมิลำเนาเดิมเมืองที่พ่อแม่อาศัยอยู่ ทางตอนใต้ของอินเดีย และได้แวะวัดแห่งหนึ่งใน เมืองมาดูราย เขาบังเอิญผ่านไปเห็นชายชร าไ ร้บ้าน กำลังกินขย ะเพื่อปร ะทั งชีวิ ต จึงรีบวิ่งไปซื้ออาหารมาให้ชายชร าคนนั้น

ภาพที่เห็นสร้างความสะเทือนใจให้เขาอย่ างแรง เขาจึงตัดสินใจทิ้งอนาคตอันสดใส แล้วอุทิศตนดูแลและทำอาหารเลี้ยงดูคนย ากจ น ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แม้พ่อแม่จะไม่เห็นด้วยในการเลือกทางเดินในครั้งนี้ก็ตาม ก่อนเดินทางตระเวนแจ กอาหารให้คนไ ร้ บ้าน และส่วนใหญ่เป็นผู้ชร าที่ถู กลูกหลานท อดทิ้ ง โดยเขาได้เดินทางไกลกว่า 200 กิโลเมตร แจ กจ นอาหารหม ดแล้วค่อยกลับ ทำแบบนี้มาตลอดมานานนับหลายสิบปี

เขากล่าววลีเด็ด “ความหิ วโห ยของผู้คน เป็นแรงใจในการทำอาหารแจ ก ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่ วยเหลื อคนที่ลำบ าก และผมก็จะทำมันต่อไป เพราะผมรู้พวกเขาต้องก ารผม” เขาไม่เคยนับว่าช่ วยให้ผู้คนอิ่มท้องไปมากมายเท่าไหร่ โดยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ประเมินว่าเขาช่ วยเลี้ยงอาหาร คนย ากไ ร้ไปแล้วกว่า 2 ล้านมื้อ ในเวลาต่อมาเขากลายเป็นคนดัง

และได้รับยกย่องจาก CNN ให้เป็น 1 ใน 10 CNN วีรบุรุษแห่งชาติและต่อมาได้รางวัลด้านมนุษยธรรมระดับโลกในปี 2014 นอกจากนี้เขายังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ บนเวที TED Talks หลายครั้งหลายคราว

อย่ าเกลีย ดคนที่อิ จ ฉ าคุณ แต่จงให้เกียรติที่เขาอิ จ ฉ าคุณ เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่า.. คุณดีกว่ าเขา

แหล่งที่มา Narayanan Krishnan / liekr

Facebook Comments Box