น้ำใจคนไทยขนผักจากดอย ตลาดปิดข ายไม่ได้ แจ กฟรี 3 ตัน

เรียกได้ว่าตอนนี้ ในบ้านเรากำลังต่อสู้กับการระบ าดระลอกใหม่ ที่ทำให้คนไทยติดเ ชื้ อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพ ร่ ร ะบ าด รวมถึงการปิดตลาด จ นทำให้คนไทยจำนวนมากได้รับความเดื อดร้ อนจ า กการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ข าดรายได้ ไม่มีเ งิ นมาใช้จ่ายในการดำรงชี วิ ต

จ า กการที่ตลาดโด นปิด ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่เป็นของสด ไม่สามารถถูกจำหน่ายออกไปในท้องตลาดได้ หากทิ้งไว้ก็จะเกิดการเน่ าเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ จ นทำให้พ่อค้าแม่ค้าของสด ต่างต้องหาวิธีการระบ ายพืชผักออก จ นทำให้หนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจเอาผักจำนวนมาก ลงจ า กสวนมาแจ กให้กับคนที่ต้องการแบบฟรีๆ

โดยหนุ่มคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า

“ตอนนี้ราคาไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าจะข ายได้ไหมครับ ใครข ายได้ข ายครับ… วันนี้ผมไม่ข ายครับอันไหนสวยก็แจกครับ อันไหนไม่สวยก็ทิ้งครับ เที่ยวนี้แจกเจ้าหน้าที่อุทย านน้ำหนาวครับ 3 ตัน ใครมีรถเอามาใส่ได้เลยครับบ างท่านก็ใส่ไปแจกต่อให้ครับ เที่ยวหน้าเข้า เ รื อ น จำ ครับใครไม่อย ากข ายแจ้งผมได้ครับ…เบิ่งรูปทางท้ายๆจักหน่อยเด้อครับ555”

แบ่งๆกันไป

ข ายไม่ได้ ดีกว่าเน่าเสีย

ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

ที่มาจ า ก ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เอกลักษณ์ จักคาม

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box