คุณตาสู้ชีวิต ไม่ยอมแ พ้โชคช ะต า ข ายข้าวมันปิ้งทุกเช้า หาเงินเลี้ยงชี พ 5 บาท 10 บาทก็เอา

คนทั่วไป และครอบครัวมักมองว่า ผู้สูงอายุควรที่จะหยุดพักผ่อน เนื่องจ า กทำงานและรับภาระมามากแล้ว อีกทั้งคนทำงานบ างกลุ่มมองว่า การจ้างผู้สูงอายุในเป็นการปิดโอกาสการทำงานและการเลื่อนตำแหน่งของคนรุ่นใหม่ นอกจ า กนี้ ผู้ประกอบการบ างราย เห็นว่าไม่คุ้มเ งิ น เพราะอาจทำงานไม่ได้คุณภาพ ทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานหลังเกษียณอายุการทำงานแล้ว รวมถึงโอกาสและตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุ มีไม่มากนัก แต่สำหรับผุ้สูงอายุบ างคนก็ไม่มีคนเลี้ยง จึงยังคงต้องทำงานหาเ งิ นเลี้ยงตนเองอยู่ ส่วนบ างคนที่ลูกหลานดูแลก็ดีไปค่ะ

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดต ามเรื่องราวสุดสะเทือนใจของคุณต าเฒ่าสู้ชี วิ ต ทำงานทุกวัน ข า ย ข้าวมันปิ้งตั้งแต่เช้า หาเลี้ยงตัวเองประทังชี วิ ต

สมาชิกผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ได้เปิดเผยภาwwร้อมข้อความของคุณต าเฒ่ารายหนึ่ง ซึ่งมักจะ ข า ย ขนมอยู่ในเพิงผ้าร่มเล็ก ๆ ริมถนน

โดยขนมดังกล่าวได้แก่ ข้าวมันปิ้ง ขนมครกและมันปิ้ง ซึ่งเจ้าของโพสต์ชิมแล้วต้องออกปากเลยว่าอร่อยมาก

คุณต าท่านหนึ่งจะเป็นคน ข า ย ข้าวมันปิ้งและขนมครก ส่วนคุณต าอีกคนจะคอยปิ้งมัน ข า ย ทั้งคู่อยู่ไม่ห่างกันนัก ด้วยความที่อายุมากทั้งคู่การอยู่ร้านใกล้ ๆ กันแบบนี้ทำให้ดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาwมากขึ้น

ข้าวมันปิ้งและขนมครกของคุณต ามี ร า ค า ตั้งแต่ 5-10 บ าท แล้วแต่ปริมาณ ส่วนร้านคุณต าอีกคนที่ ข า ย มันปิ้ง ก็ ข า ย แค่ใน ร า ค า 10-15 บ าท พิกัดแถวถนนหางดง เส้นทางเข้าเมือง เลยร้านย่างวินเทจ โดยคุณต าทั้งสองจะเปิดร้านประมาณ 10 โมงเช้าของทุกวัน

ขยันไว้เถอะถึงไม่มีอะไรการันตรีว่าขยันแล้วจะรวยอย่างน้อยคนขยันก็ไม่มีวันอด ขอเป็นอีกกำลังใจให้คุณต าครับ

เรื่องราวดีๆ ของคุณต าแหล่งที่มา: diinoaryx

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box