ผักชนิดไหน ปลูกผักในขวดได้บ้าง ไม่ต้องค่อยดูแลบ่อยสำหรับผู้มีเวลาน้อย

การปลูกผักในขวดคือ การนำเอาต้นกล้า และเ ม ล็ ดพั น ธุ์ของผักสวนครัวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กะเพรา โหระพา ต้นหอม ต้นผักชี ต้นพริกมาเพาะปลูกลงในขวดแทนการปลูกในกระถางหรือการปลูกในแปลงผักแบบทั่วไป โดยวิธีการปลูกแบบนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลา

งบประมาณ และพื้นที่ในการปลูก ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญของหลาย ๆ ท่านที่ต้องการจะปลูกผักแต่อยู่คอนโดหรือหอ ไม่มีพื้นที่เหลือในการทำสวน โดยวิธีการปลูกที่คล้ายแบบการปลูกแบบทั่วไป แต่มีวิธีการดูแลรักษาที่ง่ายด า ยกว่าการปลูกในกระถางแบบปกติ เป็นต้น

ปลูกผักในขวดข้อดีของการปลูกผักในขวด

รู้หรือไม่ว่า การปลูกผักสวนครัวในขวดนั้น สามารถทำประโยชน์ให้คุณได้อย่ างมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย ดูแลง่าย อีกทั้งยังช่วยให้คุณสนุก เพลิดเพลินไปกับการทำสวนอีกด้วย แต่หากคุณยังไม่เข้าใจหรือนึกภาพไม่ออก ทางเรามีตัวอย่ างข้อดีของการปลูกผักในขวดมาฝาก โดยสรุปให้เข้าใจกันง่าย ๆ ดังนี้

1.ประหยัดพื้นที่

ข้อนี้เป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้เพราะเลือกปลูกผักสวนครัวภายในขวด สามารถประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกได้มากกว่าการปลูกพืชแบบใช้ดินและการปลูกผักในกระถาง ดังนั้นหากคุณเลือกปลูกผักในขวด คุณก็จะมีพื้นที่ในการใช้งานประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมายแถมยังมีผักสด ๆ ไร้สารเลือกสรรไปทำกับข้าว รับประทานง่ายๆ โดยไม่เปลืองพื้นที่ในบ้าน

2.ปลูกผักในขวดไม่ใช้ดิน

รู้หรือไม่ว่า การปลูกผักในครัวนั้น ไม่จำเป็นจะต้องใช้ดินเป็นส่วนประกอบในการปลูกเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักกาดหอม หรือ ผักสลัด ไม่จำเป็นต้องใช้ดินในการปลูกก็ได้ แต่สามารถปลูกในขวดโดยใช้เพียงแค่น้ำสะอาด ผักกาดหอมก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่ างดี ไม่แพ้ไปกว่าการใช้ดินปลูกแถมยังสะอาดมากกว่าด้วย

3.ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

หลายท่านอาจเกิดคำถามว่า การปลูกผักในขวดจำเป็นต้องรดน้ำ และให้การดูแลเป็นพิเศษกว่าการปลูกผักในกระถางหรือไม่คำตอบคือไม่ต้องกังวลเรื่องการรดน้ำให้ผักต้นน้อยของคุณมากเป็นพิเศษจ นเกินไป

เพราะเมื่อคุณเลือกปลูกพืชพั น ธุ์ในขวด จะทำให้เจ้าผักต้นน้อยของคุณได้รับสารอาหารอย่ างครบถ้วน โดยดินมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำได้เป็นอย่ างดี จึงไม่ต้องกังวลว่าต้องมารดน้ำบ่อยๆ

4.ได้ประสบการณ์

ในการปลูกผักในขวด ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่คุณควรลองทำดูสักครั้ง นอกจ า กจะได้ผักที่ดี สด สะอาดและมีคุณประโยชน์มาทานกับคนในครอบครัวแล้ว ยังช่วยฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

5.ประหยัดเวลา

การปลูกผักในขวด ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่า มีระยะเวลาในการปลูกที่สั้นกว่าการปลูกในกระถางหรือแปลงผักทั่วไป จึงสรุปได้ว่าการปลูกในขวดนั้นช่วยประหยัดเวลาในการจัดเตรียมวัสดุ การปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

6.ประหยัดค่าใช้จ่าย

การปลูกผักในขวดนั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกได้มากกว่าการปลูกผักในกระถางเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูก เหมือนกับการปลูกแบบปกติทั่วไป

ข้อดีวิธีการปลูกผักในขวด

สำหรับขั้นตอนวิธีการปลูกผักในขวด และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกนั้น ทำได้อย่ างง่ายดายด้วยวัสดุเพียงไม่กี่อย่ างและมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการปลูก

1. ขวดน้ำพลาสติกที่จะใช้ในการปลูก ขนาด 600 มิลลิลิตร

2. ชนิดของเ ม ล็ ดพั น ธุ์ หรือต้นกล้าที่ต้องการจะปลูก

3. แร่ธาตุสารอาหารเสริม (กรณีใช้แทนการปลูกผักในดิน)

4. บัวรดน้ำ หรือขวดน้ำเพื่อคอยดูแลการเจริญเติบโตของพืช

5. ฟองน้ำสำหรับการใส่ต้นกล้าตอนปลูก

วิธีการปลูกผักในขวด

1.นำน้ำสะอาดขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด ไปผสมกับแร่ธาตุอาหารที่เตรียมเอาไว้

2.นำเ ม ล็ ดผักที่เตรียมไว้ไปใส่ในฟองน้ำ หลังจ า กนั้นนำไปใส่ในน้ำที่ผสมแร่ธาตุและรอให้รากงอก

3.ย้ ายต้นกล้าไปยังขวดพลาสติกที่เตรียมไว้และใส่น้ำผสมธาตุอาหารลงไปเสริม

4.หมั่นคอยดูแลต้นกล้าโดยการเติมน้ำลงในขวดให้มีปริมาณที่เหมาะสมจ นกว่าพืชผักจะเจริญเติบโตสมวัย

วิธีการปลูกผักรวบรวมพั น ธุ์ผักที่ปลูก

หลังจ า กที่ท่านได้ชมวิธีการปลูกผักในขวดกันไปแล้ว ทาง Baania ได้รวบรวมพันธุ์ผักที่สามารถปลูกได้ง่าย ๆ ภายในขวด มาให้คุณได้ลองศึกษาและเป็นแนวทางในการเลือกชนิดของพืชผักที่จะนำมาปลูกในขวด ดังนี้

1. ต้นหอม

เป็นผักที่ปลูกง่าย และโตไวที่สุดในตระกูลผักสวนครัว โดยการนำมาปลูกภายในขวด และหมั่นรดน้ำทุกวันอย่ างสม่ำเสมอ เช้า-เย็น จะเจริญเติบโตเต็มที่ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์

2. ผักชี

พืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีควบคู่ไปกับต้นหอม โดยมีวิธีการดูแลง่ายๆ เพียงรดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น ใช้เวลาในการเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์ และจะเจริญเติบโตได้ดีในขวดที่มีความชื้น

3. ผักกาดหอมหรือผักสลัด

ผักชนิดนี้ชอบความชื้น และแสงแดดจัด สามารถเจริญเติบโตได้ภายใน 4 สัปดาห์ ปลูกง่าย โตไว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยเ ม ล็ ดหรือต้นกล้า

4. พริก

เรียกได้ว่าแทบจะเป็นพืชผักที่มีลำต้นขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผักสวนครัวเลยก็ว่าได้ แต่สามารถปลูกในขวดได้แบบสบ ายๆ แถมยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอีกด้วย

5. เห็ด

ไม่ว่าจะนำเห็ดไปปลูกลงในแปลงกระถางหรือขวดก็สามารถเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน แถมยังมีวิธีการดูแลรักษาที่ง่ายอีกด้วย

6. โหระพา

เครื่องเคียงของผักสวนครัวส มุ u ไ w sเพียงนำยอด หรือ ก้านที่ต้องการนำไปเพาะปลูก นำไปแช่น้ำไว้แล้วรอจ นกว่ารากจะงอก หลังจ า กนั้นให้นำไปปลูกลงในขวดได้ต ามปกติ เรียกว่าเป็นผักส มุ u ไ w sที่ปลูกง่ายสุด ๆ ไปเลย

จะเห็นได้ว่า การ ปลูกผักในขวด เป็นเทคนิค และวิธีที่หลายท่านมักนำมาใช้ในการเพาะปลูกผักชนิดต่าง ๆ ภายในบ้านหรือคอนโด อีกทั้งการปลูกประเภทนี้ยังสามารถประหยัดพื้นที่ในการปลูกมากกว่าแบบปกติเป็นอย่ างมาก

จึงตอบโจทย์สำหรับท่านที่ต้องการจะลองปลูกผักสวนครัว แต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการดูแล ข้อดีในการปลูกผักเหล่านี้ ยังเป็นผักปลอดสารปลูกง่าย โตไว แถมไม่ต้องกังวล คอยรดน้ำบ่อย ๆ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอีกด้วย

ประโยชน์ของผักมีสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายหลายชนิด ดังนั้นการที่คุณไม่รับประทานผัก ร่างกายของคุณจึงไม่แข็งแรงและมีปัญหาสุขภาพบ่อย ๆ เพราะผักอุดมไปด้วยวิต ามินต่าง ๆ มากมายทั้งวิต ามินซี ซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยต้านเ ชื้ อแบคทีเรีย จึงทำให้เราไม่ป่วยง่าย

แหล่งที่มา https://www.baania.com

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box