น้ำยางจากปลีกล้วยกำจั ดเ ชื้ อ s าในพืช

หัวปลี คือ ส่วนช่อดอกของต้นกล้วย ซึ่งมีทั้งดอกจริงที่ถูกหุ้มอยู่ภายในด้วยใบประดับสีแดงขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นกาบซ้อนกันจ นสุดปลายช่อ คล้ายดอกบัวตูม เมื่อดอกเพศเมียเจริญเติบโตกลายเป็นผลกล้วยหวีเล็ก ๆ ชาวสวนมักจะตัดปลีที่ปลายช่อทิ้ง เพื่อไม่ให้แย่งอาหารที่จะไปเลี้ยงผลกล้วย และป้องกันการสะสมเ ชื้ อโ s คของเครือกล้วยด้วย

ส่วนปลีกล้วยที่ถูกตั ดออกไปนั้น นอกจ า กจะนำไปรับประทานได้ทั้งสดและสุก มิตรชาวไร่ทราบหรือไม่ว่า ย างปลีกล้วยขณะที่เราตั ดออกมานั้น สามารถกำจัดศัตรูพืชประเภทเชื้อราได้

สูตรน้ำย างจ า กปลีกล้วยช่วยกำจัดเชื้อรานี้ เป็นองค์ความรู้ของคุณยรรยง ย าดี เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานและสารขับไล่แ ม ล ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเผยแพร่สูตรนี้ผ่านรายการวิทยุ จังหวัดเชียงราย โดยระบุว่าสูตรนี้สามารถปราบราดำ ราข าวและโ ร คพืชที่เกิดจ า กเชื้อราได้ ด้วยส่วนประกอบของ น้ำย างจ า กปลีกล้วย 150 ซี.ซี. กับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้ 1 ขวด

วิธีการผสมและการนำไปใช้

1หลังจ า กตั ดปลีกล้วยออกจ า กเครือ สังเกตว่าจะมีน้ำย างสีข าวขุ่นไหลออกมา ให้มิตรชาวไร่ใช้ขวดเปล่าของเครื่องดื่มชูกำลังรองน้ำย างให้เต็มขวด

2จ า กนั้นนำมาผสมกับเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้ในภาชนะที่มีฝาปิด คนให้เข้ากัน ปิดฝาหมักไว้ 1 คืน ก็จะได้น้ำหมักน้ำย างปลีกล้วย ที่สามารถช่วยกำจั ดเ ชื้ อ s าในพืชได้

3วิธีใช้น้ำย าคือ ใช้น้ำย างที่หมักปริมาณ 3 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำเปล่า 5 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการกำจัดเ ชื้ อ s าในพืช 5-7 วัน จะลดความรุ นแร งของโ ร คได้ อีกทั้งยังช่วยกำจั ดเพลี้ยต่าง ๆ ที่เป็นพาหะของโ s คเ ชื้ อs าได้อีกด้วย

องค์ความรู้ที่มีประโยชน์แบบนี้ ต้องยกเครดิตให้ผู้คิดค้นนะคะใครจะไปรู้ว่าย างปลีกล้วยจะมีประโยชน์ขนาดนี้เอาเป็นว่าไปทดลองทำดูแล้วกันนะคะ ได้ผลอย่ างไรนำไปแชร์ต่อเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

หัวปลี คือ ส่วนช่อดอกของต้นกล้วย ซึ่งมีทั้งดอกจริงที่ถูกหุ้มอยู่ภายในด้วยใบประดับสีแดงขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นกาบซ้อนกันจ นสุดปลายช่อ คล้ายดอกบัวตูม เมื่อดอกเพศเมียเจริญเติบโตกลายเป็นผลกล้วยหวีเล็ก ๆ ชาวสวนมักจะตั ดปลีที่ปลายช่อทิ้ ง เพื่อไม่ให้แย่ งอาหารที่จะไปเลี้ยงผลกล้วย ปลีกล้วยสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู หรือจะนำไปทำน้ำหมักบำรุงพืชก็ได้เช่นกัน

แหล่งที่มา: https://goo.gl/Cj6ksa

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box