“ครูบาน้อย” มอบเงิน 1 ล้าน ก่อสร้าง-ปรั บ ปรุ งอาคารห้องผู้ป่ ว ย ฉุ กเฉิ น รพ.นาน้อย

โรงพยาบาลถือเป็นอีก 1 สถานที่สำคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เป็นเรื่องน่ายินดีที่พระครูบาน้อยได้เล็งเห็นความสำคัญนี้  พระครูบาน้อย ญาณวิไชย เกจิชื่อดังล้านนา แห่งวัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ เมตตาเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างปรั บ ปรุ งห้องผู้ป่ ว ย ฉุ กเฉิ น (ER) ของโรงพยาบาลนาน้อย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมี นายแพทย์วิษณุ มงคลคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย เป็นผู้รับมอบ

สำหรับโรงพยาบาลนาน้อยแห่งนี้ ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อย ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเริ่มแรกได้เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 โดยตั้งอยู่บนที่สาธารณะ สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้านทุ่งแล้ง ต่อมามีผู้จิตศรัทธามอบที่ดินให้เป็นก ร ร มสิทธิ์ของรัฐ จำนวน 52 ไร่ เพื่อจัดสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง แห่งที่3 ของจังหวัดน่าน ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาน้อย เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียงมี แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 133 คน

และด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นในการก่อสร้าง และปรั บปรุ งอาคารห้องผู้ป่ ว ย ฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลนาน้อย เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่ ว ยฉุ ก เฉิ นในอนาคต ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลนาน้อย ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญนี้ จงได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ ด้วยกันทุกๆ ท่าน เทอญฯ สาธุ สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ การเป็ผู้ให้สุขใจยิ่งนัก

ที่มา : siamhotlinenews

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box