Tuesday, 5 December 2023

5 ผัก ควรปลูกในหน้าหนาว เป็นที่ต้องการของตลาด

หน้าหนาวนั้นอากาศค่อนข้างเย็นและมีความชื้นสูงมากไม่ค่อยต่างจ า กหน้าฝน ผักบ างชนิดก็อาจจะบอบช้ำได้ง่ายในช่วงฤดูนี้ หรือปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ช้าด้วย แต่ก็มีผักที่เหมาะจะปลูกในหน้าหนาวเหมือนกัน ข ายได้ร า ค าดีเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย มีผักอะไรบ้างมาดูกันเลย

1 ผักบุ้ง

หลายคนคิดว่า ผักบุ้งจะราคาไม่แพง แต่ไม่ใช่เลยในหน้าหนาวราคาผักบุ้งยังคงสูงและตลาดต้องการสูงมาก ๆ และผักบุ้งในฤดูนี้เกษตรกรยังส่งผลผลิตเข้าตลาดน้อยอยู่เลย ทำให้ราคาผักบุ้งยังไม่ลดลงมา แน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกข าย

2 พริกเหลือง

เป็นพริกที่นิยมใช้กันเยอะมาก เพราะไม่ว่าจะอาหารอะไรก็มักจะมีการใช้พริกเสมอ แต่อาจจะปลูกย ากสักหน่อยเพราะว่า ด อ กน้อย เสี่ยงเป็นเ ชื้ อ ร าเยอะจัดการย าก เลยทำให้มีผลผลิตส่งเข้าตลาดน้อย ส่งผลให้พริกมีร า ค า แพงขึ้น

3 มะลิ

เป็น ด อ กไม้ จะเป็นตลาด ด อ ก ไม้ข ายให้กับคนที่ทำเกี่ยวกับ ด อ ก ไม้เช่น มาลัย  ด อ ก ไม้จัดต ามงานพิธีมงคลต่าง ๆ ด อ ก มะลิจำเป็นมาก ยิ่งมะลิสดจะมีกลิ่นหอมมากกว่ามะลิปลอมเลยทำให้ราคาสูง

4 ด อ ก สลิด ด อ กข  จ ร

ราคาสูงมากในช่วงหน้าหนาวนี้ราคาไปเท่าตัวมาก ๆ เลย ใครที่ปลูกอยู่อย่ าลืมตัดแต่งต้นเพื่อให้แตกยอดออกมาใหม่ เราจะได้มีเก็บตลอด ซึ่งในแต่ละยอดจะมีออกมาสัก 7 – 8 ข้อ ก็จะมีด อ กออกมาเราก็จะเก็บได้ตลอดเลยนำไปข ายก็จะได้ราคาแพง

5 มะระ จี น

เป็นผักที่ร า ค าแพงมากเพราะว่าปลูกย าก ดูแลย าก ติด ด อ กน้อยเหมือนกันเลยทำให้มีผลน้อยต ามไปด้วย และเสี่ยงจะข าดตลาดได้เลยทำให้ราคาสูงขึ้น

นอกจ า กนี้ก็ยังมีพืชผักอีกหลายประเภทที่ราคาสูงขึ้นในช่วงหน้าหนาว ใครที่อย ากจะปลูกพืชผักให้ได้ราคาดีในช่วงนี้ก็ลองหาข้อมูลดูว่ามีต้นอะไรบ้าง แต่ว่ามันก็ต้องเสี่ยงกับการดูแลพืชผักที่ย ากขึ้นด้วย เพราะกว่าจะได้ผลผลิตมามันไม่ง่ายเลย

ประโยชน์อื่นๆ ของผักบุ้งนอกจ า กช่วยบำรุงสายต า ยังมีส่วนช่วยในการรักษาอาการสายต าสั้น ต าต้อ ต าฝ้าฟาง ต าแดง และอาการคันต าบ่อยๆ

ประโยชน์ของพริกเหลืองพริกขี้หนูผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ขับลม ขับปัสสาวะ แก้ท้องอืด

ประโยชน์ชองดอกมะลิแก้ปวดหัว ดอกมะลิสามารถบรรเทาอาการปวดหัวได้

สรรพคุณของขจร

ช่วยบำรุงโลหิต (ดอก, ยอดใบอ่อน)ช่วยรักษาโลหิตเป็นพิษ (ราก)ช่วยบำรุงหัวใจ (ดอก, ยอดใบอ่อน)

ถิ่นกำเนิดมะระจีน

ราก แก้พิษ รักษาโ ร คริดสีดวงทวาร ฝาดสมาน ย าบำรุงเถา บำรุงน้ำดี ย าระบ ายอ่อนๆ เจริญอาหารใบ แก้ไข้ ดับพิษร้อน ขับพย าธิ ขับลมดอก แก้พิษ แก้บิดผล ขับลม ดับพิษร้อนแก้พิษฝี แก้ฟกบวม แก้อักเสบ บำรุงน้ำดี ขับพย าธิ เจริญอาหาร บำบัดโ ร คเบ าหวานเมล็ด แก้พิษ บำรุงธาตุ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box