โน๊ต อุดม รับเลี้ยงบุ ตรบุญธ ร ร มกว่า 20 คน ทำมานานหลายปีโดยไม่บอกใคร

ขอชื่นชม อนุโมทนาบุญในการช่วยเหลือ โน๊ต-อุดม แต้พานิชโน้ส เป็นศิลปินคอมเมเดียน นักแสดง นักเขียน คนเขียนบท ทำงานศิลปะ และเป็นพิธีกรการแสดง”เ ดี่ ย วไมโครโฟน”

น้องพรีม คือบุ ตรบุญธ ร ร มของ โน้ต อุดม รับดูแลในคุณพ่ออุปถั มภ์ ซึ่งเจ้าตัวได้ดูแลน้องพรีมจนโตเป็นสาวแล้ว นอกจาก น้องพรีม เจ้าตัวยังรับอุป ก า ร ะเลี้ยงดูบุ ตรอีกกว่า 20 คน จากสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับเ ย าวช นที่ได้รับผลกระท บจากชายแด นใต้ การทุ่ มเ ททั้งแ ร งก า ยแ ร งใจ ให้น้องๆเกือบ20คนได้รับโอากาสและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นอย่ างมาก

โน๊ตอุดมได้หยิบยื่นโอกาส ทั้งการศึกษ า ที่อยู่อาศัย และอน าค ต ให้น้องๆได้เติบโตอย่ างมีคุณภาพในสังคมและที่สำคัญโน๊ต อุดม ยังเข้าใจการทำงานเพื่อสังคมเป็นอย่ างดี และยังเป็นบุคคลที่ลงสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เกิดค่ายครั้งแรกจนถึงวันนี้ ทางสมาคมเติบโตมากขึ้น น้องหลายคนได้เรียนจนจบ และกลับมาช่วยที่กลุ่ม ดูแลน้องคนอื่นๆ ต่อไป

 ถึงพวกเราจะเป็นเ ย า วช นตัวเล็กๆ คนหนึ่งแต่เราก็สามารถสร้างน้องจากน้องคนหนึ่ง ที่ไม่กล้าพูด กล้าแสดงออก เก็บตัว และอ่ อ นแ อ ให้โตมาเป็นเ ย า วช นที่มีความเข้มแข็ง แต่ไม่แข็งก ร้ า ว ให้พวกเขาเติบโตเป็นเมล็ดพั นธ์ที่ดี

เป็นแบบอย่ างให้น้องๆคนอื่น ๆ เห็นว่า เราสามารถเป็นคนดีได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหน แต่เราก็มีสำนึกที่ดีต่อสังคม เพราะ เราโตมาจากความช่วยเหลือ การให้โอกาสของผู้ใหญ่ใจดีหลาย ๆ คน เราจึงตั้งใจจะเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอ ย่ างรุ่นพี่ของเรา

ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น หลายคนได้เข้าชื่นชมคุณพ่ออุปถั มภ์กันอย่ างล้นห ล า ม แม้เจ้าตัวจะไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่ างใด แต่ความดีนี้ต้องแบ่งปัน โน้ต อุดม นอกเหนือจากอ าร มณ์ดีแล้วยังใจดีอีกต่างหาก

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างห าก

Facebook Comments Box