น้ำมะพร้าวหมัก ใช้กับนาข้าวและไม้ผลทุกชนิด

น้ำมะพร้าวถือเป็นน้ำที่ได้จ า กธรรมชาติมีคุณประโยชน์มากมายต ามที่ได้ทราบกัน แม้แต่ในทางการเกษตรก็ได้ใช้ประโยชน์จ า กน้ำมะพร้าวเช่นกันเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่พืชต้องการ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำมะพร้าว 1 ลิตร

2. น้ำหมักชีวภาพ 50 มิลลิลิตร

3. นมสดรสจืด 1 ลิตร

4. น้ำต าลทรายแดง 1 กิโลกรัม

5. แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน

6. ไข่ไก่ 10 ฟอง

วิธีการทำ

1. เริ่มจ า กการตอกไข่ใส่ชามแล้วทำการบดเปลือกไข่ต ามลงไป(ใช้ทั้งฟอง) เทใส่ภาชนะสำหรับหมัก

2. จ า กนั้นทำการบดแป้งข้าวหมากต ามลงไป ต ามด้วย น้ำต าลทรายแดง ไข่ไก่ น้ำหมักชีวภาพ น มสด และน้ำมะพร้าวต ามลำดับ

3. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี ปิดฝาถังหมัก ทำการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วัน ในที่ร่ม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

อัตราส่วนและวิธีการใช้

น้ำมะพร้าวหมัก 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร จะเสริมให้ข้าวรวงโตและน้ำหนั กดี เป็นที่ต้องการของตลาด

น้ำมะพร้าวหมัก 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 40 ลิตร ใช้ฉีดพ่นไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ช่วยเสริมเรื่องการออกดอก ดอกดกสีสวย ขั้วเหนียว

น้ำมะพร้าหมักกับประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตร

1. ประโยชน์ของน้ำมะพร้าว : ในน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยสารไซโตไคนิน เกลือแร่ วิต ามิน น้ำต าล และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชหลากหลายชนิด

2. ประโยชน์นมสด : ในน้ำนมสดอุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อพืช อุดมไปด้วยกรดอะมิโนทั้ง 19 ชนิดและยังน้ำต าลที่มีชื่อว่า แลคโตส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วงเร่งโตพืชโดยในไม้ผลอุดมจะเสริมให้มีรสชาติที่ดี

3. ประโยชน์ของแป้งข้าวหมาก : มักใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยต่างๆ ช่วยกำ จั ดหญ้าในนาข้าวได้ดี

4. ประโยชน์ของไข่ไก่ : อุดมไปด้วยแคลเซียม โพแทสเซียม ช่วยเสริมให้พืชไม่เปราะหักง่ายขั้วเหนียว เสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

เกษตรกรที่อย ากลดต้นทุนและใช้วัตถุดิบจ า กธรรมชาติลองนำน้ำมะพร้าวหมักไปลองทำใช้กันดูนะครับ

เรียบรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box