จำได้ไหม? ดาบวิชัย คนต้นแบบปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้น

ยังจำกันได้ไหม? ดาบวิชัย คนบ้ าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้น คนบ้ าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้น เเละนี่ก็คือผลงาน “คนบ้ าคนนั้น”“ถ้าไม่มีพ่อหลวง ร.9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้ าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนี้…” ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กล่าวพร้อมยกมือขึ้นพนมแนบอก

ดาบวิชัย นักปลูกต้นไม้ หรือ ด.ต.วิชัย สุริยุทธ คนต้นแบบที่ปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้น! เมื่อราวสิบปีที่แล้ว เขาโด่งดังจากการออกไปปลูกต้นไม้ตามที่รกร้างที่ว่างสาธารณะทุ กๆวัน

เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ปลูกเรื่อยมานับสิบกว่าปีคนจะรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของเขา เพราะช่วยพลิกพื้นดินแห้ งแล้ งของอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ขึ้นชื่อว่ากั นด ารและจนที่สุดในประเทศให้กลายเป็นอำเภอที่ร่ำรวยต้นไม้ ให้ความร่มเย็นหลากหลายชนิด เช่น ต้นตาล คูน ถ่ อน ยางนา แค และต้นขี้เหล็ก

ผมจะปลูกต้นไม้ไปจ นกว่าผมจะไม่อยู่ คำพูดของดาบวิชัย ที่ถ่ ายทอดชีวิตจริงของนักปลูกต้นไม้ออกมาให้คนทั้งประเทศได้รู้จักจวบจนวันนี้ ดาบวิชัยมุ่งมั่นปลูกต้นไม้อย่างไม่เคยย่อท้อจึงทำให้เขาได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2545” จาก ปตท. และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ดาบวิชัยไม่เพียงเป็นนักปลูกต้นไม้ แต่ยังใช้ประส บการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอ เพียงรณรงค์การปลูกต้นไม้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธกส. อบต. กองทุนฟื้นฟู ฯลฯ เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้อำเภอปรางค์กู่อีกด้วย

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box