วิธีปลูกถั่วพูให้ดกเต็มต้น เก็บกินได้ตลอดปี

สำหรับถั่วพูนั้นทานสุกได้ทานสดก็อร่อยมีประโยชน์ ทานเป็นเครื่องเคียงผักสดคู่กับอาหารได้หลายเมนู โดยเฉพาะกับแจ่วและน้ำพริกต่างๆ

วันนี้เราจะมีแนะนำวิธีการปลูกถั่วพูอ ย่ า งไรให้ได้ผลดกเต็มต้น โดยเฉพาะคนที่ปลูกเพื่อการค้าข ายย่อมต้องการผ ล ผ ลิ ต ดีๆ หรือจะปลูกไว้เป็นผักสวนครัวทานที่บ้านก็ได้ มีวิธีการปลูกอ ย่ า งไรมาติดต ามอ่านกันได้เลย

เตรียมดินเพาะต้นกล้า

ก่อนจะปลูกเราก็ต้องมีต้นกล้า การจะมีต้นกล้าที่แข็งแรงเราต้องมีดินปลูกที่ดีด้วยเหมือนกัน โดยดินเพาะต้นกล้านี้เราจะใช้เป็นดินผสมปุ๋ ย ค อ กใ นอัตราส่วนเท่ากัน ก่อนจะเพาะให้เอาเมล็ดถั่วพูไปแช่น้ำก่อนสัก 1 คืน แล้วค่อยนำมาหยอดลงถาดเ พ า ะ ถุงเพาะ โดยใช้ดินที่ผสมต ามสูตรนี้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน รอให้ต้นถั่วพูมีใบงอกมา 2 – 3 ใบที่เป็นใบจริงก็เป็นอันว่าแข็งแรงพร้อมสำหรับการย้ ายไปปลูกแล้ว

เตรียมดินปลูกถั่วพู

จัดการพรวนดินยกร่องแล้วใส่ปุ๋ ยคอกรองพื้นด้วยในหลุมที่จะปลูกต้นถั่วพู ซึ่งจะต้องให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 2 เมตร ระยะระหว่างต้นก็ประมาณ 1 เมตร เวลายกร่องนั้นก็ไถดินลึกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร แล้วจะต้องต ากดินไว้ประมาณ 7 วัน ต่อด้วยการเอาปุ๋ ยคอกมาใส่แล้วพรวนดินให้ละเอียดเลย และทำการยกร่องให้เรียบร้อย

ในส่วนของการทำหลุมปลูกนั้นก็ทำห่างกัน 2*2 เมตร ปลูก 1 ต้น/หลุม ก่อนปลูกอย่ าลืมรองก้นด้วยปุ๋ ยคอก ½ กิโลกรัม/หลุม ต่อด้วยการทำค้างให้กับต้นถั่วพูให้แข็งแรง 1 หลัก ทำให้มั่นคงเอาไว้ให้ต้นถั่วพูเลื้อยเวลาโต และเพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วย

การปลูกถั่วพู

ระยะปลูกระหว่างต้นจะอยู่ที่ 60 – 100 เซนติเมตร จะเพาะต้นกล้าก่อนค่อยมาเตรียมดินรอไว้หรือจะทำการหยอดเมล็ดลงหลุมเลยก็ได้ 5 เมล็ด/หลุม ความลึกของหลุมอยู่ที่ 2 เซนติเมตร

แล้วกลบดินบ างๆ หาฟางข้าวมาคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย หลังจ า กที่เห็นต้นงอกมาแล้วก็รอ 2 สัปดาห์ค่อยแยกให้เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง 3 ต้น/หลุมเท่านั้นเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี

ในส่วนของการรดน้ำนั้นจะต้องรดทุกวันให้ชุ่มแต่ร ะวังอย่ าให้แฉะ หลักที่มีอย่ าลืมหาเชือกกล้วยมามัดเพื่อความแข็งแรงด้วย ส่วนปุ๋ ยคอกที่ใช้ก็จะใช้ 100 กรัม/ต้น จะต้องให้ในทุกๆ 15 วัน จะทำให้ต้นถั่วพูเติบโตได้เร็ว

การทำค้างถั่วพู

ชอบค้างแบบไหนก็ทำให้กับต้นถั่วพูเลยมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นค้างเดียวปักตรงหลุมละ 1 หลัก อาจจะใช้ไม้ลวดขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 1 นิ้วหรือค้างแบบคู่ก็ได้ปักตรงร่องทุกร่องและรวมปลายเป็นคู่ไว้ แล้วก็หาต าข่ายมาขึงเป็นร่อง อย่ าลืมหาไม้ปักหลักทุกหลุมด้วยเพื่อให้คอยพันหลักเถาถั่วพูและพันหลักด้วยจะช่วยให้เต็มค้าง ทั้งนี้ก็ปรับไปต ามความเหมาะสมและวัสดุที่มีได้เลย

การเก็บเ กี่ ย วถั่วพู

ปลูกไปในระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน เราจะเห็นด อ กเห็นผล เห็นฝักถั่วพูโตๆ ให้เราได้เก็บเกี่ยวกันแล้ว จะเก็บข ายเก็บเอามาทานก็ได้ และช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวคือตอนเช้าหรือเย็น เพราะกลีบถั่วพูเป็นกลีบบ าง ถ้าเก็บสายแดดจะร้อนเกินไปจะทำให้บอบช้ำได้ง่ายนั่นเอง

สำหรับใครที่อย ากจะปลูกถั่วพูไว้ข ายหรือไว้ทานเองในบ้าน ก็ลองลงมือทำกันได้เลย ปลูกไม่ย ากอย่ างที่คิด และหากปลูกเยอะได้ผลผลิตดี ฝักสวยๆ จะข ายได้ราคาดีอย่ างแน่นอน และที่สำคัญอย่ าใช้ส า ร เ ค มี อั น ต ร า ยจะยิ่งปลอดภั ย ต่ อผู้ บริ โ ภคมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวเราเองด้วยเหมือนกัน

ถั่วพู เป็นพืชผักสวนครัว ที่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทุกส่วน เรียกว่าเป็นทั้งผักและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อด้านสุขภาพร่างกายมากมายทีเดียว

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box