พริกขี้หนู ราคาพุ่งแรง! พ่อค้าแม่ค้าข ายเม็ดละ 1บาท เผยเหตุข าดตลาด

ช่วงนี้จะได้ยินว่าพริกมีร าค าแพ งโดยเฉพาะ พริกขี้หนู ร าค าพุ่ งแร ง พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ข ายเม็ดละ 1 บาท เผย สาเหตุมาจากภาคใต้ของไทยถูกน้ำท่วม ทำของข าดตลาด

วันที่ 26 ม.ค.2564 จากกรณีมีประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ออกมาเปิดเผยว่า พริกขี้หนูในตลาดสดมีร าค าสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากช่วงปล ายปีที่ผ่านมา พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยประส บกับอุท ก ภั ยน้ำท่ วมหนั ก ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพริกขี้หนูส่งข ายได้ จึงส่งผลกระท บกับราคาพริกขี้หนูในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะร าค าการจำหน่ายพริกขี้หนูในพื้นที่ อ.พิมาย ที่มีราคาสูงขึ้น โดยพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดพิมายเมืองใหม่ จำหน่ายพริกขี้หนูในราคาเม็ดละ 1บาท

จากการสอบถาม นางบัวลอย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ปลูกพริกขี้หนูรายหนึ่งในต.หนองพลวง อ.จักราช เปิดเผยว่า ตนลงทุนปลูกพริกขี้หนู 5 ไร่ โดยปลูกมานานกว่า 20 ปีแล้ว ปีนี้ยังคงจำหน่ายพริกสดในราคากิโลกรัมละ 37 บาท ส่วนพริกแห้งหรือพริกแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาข ายตามปกติมาหลายปีแล้ว

นางบัวลอย กล่าวว่า สาเหตุที่พริกมีราคาสูงขึ้น น่าจะเกิดจ ากพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง นำไปปรับราคาสูงขึ้นเอง เพราะมีการซื้อข ายพริกกันหลายต่อ และอีกปัจจัยเกิดจากทางภาคใต้ของไทยถู กน้ำท่ วม ทำให้ไม่สามารถปลูกพริกส่งขึ้นมาข ายในพื้นที่ทางภาคอีสานได้ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้พริกขี้หนูมีร า ค าสูงขึ้น

การที่พริกราคาแพงอาจเป็น เพราะคนเราไม่ได้ยืน ณ จุดเดียวกัน เหตุผลในการตั ดสินใจ ปัจจัยแวดล้อมจึงแต กต่างกัน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไ ม่จ น