อนุโมทนาบุญ ท่านปลัดบวชเพื่ออุทิศบุญต่อช ะ ต าให้ท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์

ขอชื่นชมในน้ำใจ มีน ายดี ลู กน้ องก็ดีตาม นายอภิชาติ ศรีเหรา เลขาฯของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นปลัดคนสนิทของท่านผู้ว่าฯ ได้อุปสมบท เพื่ออุ ทิ ศ บุญต่อช ะ ต าอุทิศให้ให้ท่านผู้ว่าฯ ห ายป่ วยจาก โ ร ค ภั ย ได้รับฉายา พระอภิชาโต ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร และขอแผ่เมตตาให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หาย ป่ ว ย สุขภาพแข็งแรงในเร็ววัน สาธุ

ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค เอก ประทุมรัตน์ ได้โพสต์ภาพ ขออนุโมทนาบุญกับ “หลวงพี่ปลัดต๊ะ” บวชพระต่อช ะ ต าชีวิตอุ ทิ ศให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้ห าย ป่ ว ย จ า ก โ ร ค ภั ย “ปลัดต๊ะ” เป็นเลขาฯ คนสนิทผู้ว่าฯวีระศักดิ์ มานานนับสิบปี อีกไม่นานจะเป็นนายอำเภอในคำสั่งหน้าแล้ว ได้ฉายาว่า “พระอภิชาโต” สาธุๆๆๆ อภิชาติสมชื่อจริงๆ

ด้านผู้ว่าฯวีระศักดิ์นั้น ล่าสุด นพ.นิธิพัฒน์ เจียรสกุล หัวหน้าสาขาวิชา โ ร ค ระบบการห ายใจและ วั ณ โ ร ค คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ถึง อ า ก า ร ล่าสุดว่า นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้ยังทร งตัว คณะกรมการแพทย์มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทุ กวัน

เมื่อสามารถทำการบำบั ดรั ก ษ าระบบการห ายในให้มีประสิทธิภาพ จ นใจดีแล้ว สัปดาห์หน้าคงเริ่มกระบวนการฟื้นฟูสภาพต่อเนื่อง เพื่อการกลับมาห ายใจได้เองอย่างเพียงพอ

ขออนุโมทนาบุญ ท่านปลัดบวชเพื่ออุทิศบุญต่อช ะ ต าให้ท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์  ซึ่ง“ปลัดต๊ะ” เป็นเลขาฯ คนสนิทผู้ว่าฯวีระศักดิ์ มานานนับสิบปี อีกไม่นานจะเป็นนายอำเภอในคำสั่งหน้าแล้ว ได้ฉายาว่า “พระอภิชาโต” สาธุๆๆๆ

Facebook Comments Box