ครูจุ กใน อ ก ไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ เห็นสภาพผุพัง ซ้ำต้องหาเลี้ยงคนในครรอบครัว ไม่ได้เที่ยวเล่นอย่างเด็กคนอื่น

ขอชื่นชมน้ำใจคุณครู สืบเนื่องเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Charinrat Ka ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวขอเป็นสะพานบุญโดยระบุว่า… ขออนุญาตบอกบุญเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะ คุณยายป่ วยเส้ นเลื อดในส ม องตี บค่ะ (ตามคำบอกเล่าของหลานชาย คุณยายนะคะ) ทำให้เป็นอั มพ ฤ ก ษ์ ครึ่ งซี ก ซี กซ้ายค่ะ ปัจจุบันเป็นผู้ป่ วยติ ดเตียง ไ ม่สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ มีเพียงแขนขวาที่ยังสามารถขยั บใช้การได้บ้าง มีลูกชายที่ พิ ก า รทางสายตาคอยดูแล ลูกชายอีกคนเพิ่งจะฟื้นตัวจากการป่ วยเรื้ อรั ง แต่ยังไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชี พได้ ปัจจุบันความเป็นอยู่ค่อนข้างขั ดส น เพราะไม่มีคนวัยทำงานหาเงิน เป็นเหตุให้ เด็กชายปกป้อง วงษ์รักษา หลานชาย ซึ่งศึกษา อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา อำเภอเสิงสาง (โรงเรียนที่ชรินทำงานค่ะ) ต้องหาเวลาในการรั บจ้ าง

โดยได้รับความอนุเคร าะห์จากผู้ใหญ่บ้าน ทำงานที่โรงสีหมู่บ้านในช่วงเช้าก่อนมาเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะ ซึ่งจากการพูดคุยสอบถาม คิดว่าดูยังไงร ายได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อร ายจ่ายแน่ๆ วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมบ้านและพูดคุย ได้ทราบคร่าวๆว่าตอนนี้สิ่งจำเป็นจริงๆ ก็น่าจะเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าปูพลาสติกสำหรับผู้ป่ ว ยติ ดเตี ยงยังไม่มีค่ะ  น้ำเกลือในการทำความสะอาดใดๆก็ตามขอเชิญชวนเพื่อนพ้อง น้องพี่ ญาติพี่น้องทั้งหลาย ร่วมกันทำบุญได้นะคะ ติดต่อชรินผ่าน 099 224 2466หรือติดต่อผู้ใหญ่บ้าน 083 3787335 (ผญ.รักแดน ญาติกระโทก)  แก้ไข 19/01/2564

เบื้องต้นสามารถบริจ าคสิ่งของได้ที่…โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 30330 บริจาคเงินที่บัญชีธนาคาร กสิกร สาขาเสิงสาง เลขบัญชี 036-3-43718-4 ชื่อบัญชี นางสาวชรินรัตน์ คำด้วง

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายนี้ยังได้เผยความคืบหน้าอีกว่า…  หลายวันมานี้มีคนมาเยี่ยม มาดูแลหลายคน หลายรอบ ได้ที่นอนใหม่ก็น้ำตาซึม หลานชายก็ไปเรียนได้อย่างสุขใจ เสาร์-อาทิตย์นี้จะมีการรีโนเว ท ซ่ อมแซ มในส่วนที่ยายนอนนะคะ จากทางกลุ่มสุขใจได้ปัน อำเภอเสิงสาง ซึ่งในวันนี้มีการพูดคุยระหว่างตัวแทนกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน และทีมครูหนองใหญ่ฯ ทำการวัดพื้นที่ ปรึกษาหารือ วางโคร งร่ าง ท่านใดมีความประสงค์ร่วมด้วยช่วยกันในส่วนวัสดุก่อสร้างก็ดี แรงงานก็ดี อาหารก็จะดีมาก ขอกราบเรียนเชิญและขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะคะ  ติดต่อประสานงาน : ครูชรินรัตน์(ครูเหมย) 099 224 2466 ผู้ใหญ่ฯรักแดน 083 378 7335

ปล. 1 ยอดเงินที่เพื่อนพ้องน้องพี่บริจ าคมาทางบัญชี “นางสาวชรินรัตน์ คำด้วง”รวมทั้งสิ้น 5,041 ปรึกษาหารือกับเพื่อนครู ผู้ใหญ่บ้านและตัวปลาเก๋า(นักเรียน)แล้ว ให้คณะครูบริหารจัดการให้ เมื่อต้องใช้จ่ายรายการใดๆ สามารถมาเบิกได้ตลอดเวลาค่ะ หรือหากข าดเหลือสิ่งใดเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่(ที่ต้องออกไปหาซื้อนอกหมู่บ้าน)ให้คณะครูเป็นธุระจัดซื้อให้ค่ะ

ปล.2 สิ่งที่ทำ ณ ตอนนี้ แรกเริ่มจริงๆแล้วไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะ คิดเอง ทำเองคิดแค่ว่าอยากช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวค่ะ (อาศัยความเป็นครูของตัวเองด้วยแหละ) ไปๆ มาๆ ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งจากที่ทำงาน จากหลายๆคน หลายๆที่ กลายเป็นหลายๆกลุ่มเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นปลื้มสิคะ กราบขอบพระคุณแทนครอบครัวนี้ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะ

ปล.3 ขอบคุณเฮียที่ทำให้ชรินแลดูเป็นคนตัวเล็ก

คืนที่ท้องฟ้า “มื ดที่สุด” เราจะเห็นดาวได้ “ชัดที่สุ ด” และวันใดที่เรา “ทุ กข์ที่สุ ด” เราจะได้เห็นว่า “ใครรักเราที่สุ ด”

Facebook Comments Box