Wednesday, 29 November 2023

วิธีเพาะเห็ดฟางในวงบ่อเอาไว้ทาน แค่เพียง 14 วัน เห็ดเกิดเต็ม

สิ่งที่ต้องเตรียม

บ่อซีเมนต์ ขนาด 60 เซนติเมตร ราคา 60 บ าท

ฮ อ ร์โ ม นไข่ 1 100 กรัม

ปุ๋ยเสมอ 16-16-16 100 กรัม

ปุ๋ ย ยู เ รี ย 1 กรัม

ฟางข้าว 1 กิโลกรัม

ก้อนเ ชื้ อเห็ดฟาง 1/2 ก้อน

ก า ก น้ำต าล 100 กรัม

แป้งข้าวเหนียว 100 กรัม

ปุ๋ ย ค อ ก 1/2 กิโลกรัม

น้ำสะอาด

ขั้นตอนการเพาะ

ขั้นตอนที่ 1 เอาน้ำสะอาดเทลงไปในถัง

ขั้นตอนที่ 2 นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในถัง ซึ่งจะมีปุ๋ ย ยู เรี ย,ปุ๋ ย สูตรเสมอ,แป้งข้าวเหนียว,ฮ อ ร์ โ ม นไข่,ก า กน้ำต าลต ามลำดับ จ า กนั้นก็กวนส่วนผสมทุกอย่ างให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 3 จ า กนั้นก็นำฟางข้าวที่เตรียมไว้ แช่ลงไปในถัง ให้น้ำมิดทั่วฟางข้าวและแช่เอาไว้ 1 คืน

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อครบแล้วก็นำฟางข้าวที่ชุ่มน้ำ ไปใส่ในบ่อปูนซีเมนต์ โดยมีความหนาให้ห่างจ า ก ก้ น บ่อประมาณ 15 ซม. และทำการเกี่ยฟางข้าวให้สม่ำเสมอ กดให้แน่นๆ

ขั้นตอนที่ 5 โรยปุ๋ ย ค อ กบ างๆ ให้ทั่วบ่อ

ขั้นตอนที่ 6 นำเ ชื้ อ เห็ดฟางมาในปริมาณครึ่งก้อน ผสมรวมกับแป้งข้าวเหนียว

ขั้นตอนที่ 7 นำ เ ชื้ อ เห็ดฟางแล้ว มาโรยทั่วบ่อปูนซีเมนต์และนำน้ำหมักฟางที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ มารดไว้ให้ทั่วในบ่อ

ขั้นตอนที่ 8 ให้นำบ่อซีเมนต์ไปติดตั้งไว้ในที่ร่ม และให้นำแผ่นพลาสติกหรือตะแกรงมาปิดไว้และไม่ให้แสงเข้าไปในบ่อ

ขั้นตอนที่ 9 จ า กนั้น ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน ก็จะเริ่มเห็นว่า ใยเริ่มขึ้น สามารถทำการ ตั ด ใยแล้วดู ด อ กเห็ด ซึ่งต้องทำแบบนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆ จ นครบสองสัปดาห์ก็จะได้เห็ดที่สมบูรณ์

ประโยชน์และสรรพคุณของเห็ดฟาง

เห็ดฟางมีสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัส เห็ดฟางมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเ ชื้ อแบคทีเรีย  ประโยชน์ของเห็ดฟางช่วยป้องกันโ ร คหัวใจ

 เห็ดฟางช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เห็ดฟางไม่มีไขมัน จึงไม่ทำให้อ้วน เห็ดฟางมีวิต ามินซีสูง จึงช่วยแก้ไข้หวัด และทำให้ผิวพรรณสดใส สรรพคุณเห็ดฟางช่วยลดอาการช้ำใน และร อยฟ กช้ำ

เห็ดฟางให้ประโยชน์ช่วยลดป วดบวมต ามร่างกาย เห็ดฟางช่วยบำรุงตั บให้แข็งแรง  เห็ดฟางช่วยให้ระบบการทำงานของตับและร่างกายเกิดความสมดุล

แหล่งที่มา postjung

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box