พี่นางศิริพรและไผ่ พงศธร ร่วมสมทบทุนซื้อรองเท้ๅนักเรียนบริจา คให้เด็กย ากไ ร้

ขอชื่นชมผู้ใหญ่ใจดี เป็นอีกกิจก ร ร มดีดี เพื่อฉลอง 25 ปีแกรมมี่โกลด์ สำหรับโครงการ “ของขวัญวันเปิดเทอม”ที่สังกัด แกรมมี่ โกลด์ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จัดขึ้น โดยการรับบริจ าคทุนทรัพย์เพื่อนำไปซื้อรองเท้านักเรียนพร้อมถุงเท้า มอบให้นักเรียน โ ร งเรียนบ้านสุเป๊ะอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 207 คน ให้ได้ทันใช้ในวันเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

โดย ศิลปินแกรมมี่โกลด์ ที่ร่วมบริจ าคคือ ศิริพร อำไพพงษ์ , ไผ่ พงศธร ,รัชนก ศรีโลพันธุ์ , อิสร์ อิสรพงศ์ และแฟนๆ เพลงของแกรมมี่ โกลด์ จนมียอดบริจ าคถึง 55,770

โดยทางโ ร งเรียนบ้านสุเป๊ะ จะนำไปซื้อ รองเท้านักเรียน สำหรับน้องๆอนุบาล ชายและหญิงและนักเรียนชั้นประถม ทั้งชาย และหญิงเช่นกัน ไผ่ พงศธร กล่าวว่า สมัยเป็นเล็กๆไม่เคยมีรองเท้านักเรียนใส่ไปโ ร งเรียน เนื่องจากตอนนั้นครอบครัวมีฐานะย ากจ นไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อรองเท้านักเรียน วันนี้ครอบครัวตนสมบูรณ์แล้วจึงอย ากเติมเต็มความรู้สึก ถั กท อรอยยิ้มให้น้องๆ ในช นบทไม่รู้สึกว่าข าด“ผมและแฟนคลับรวมทุนทรัพย์สนุบสนุนโครงการนี้ อยากให้น้องๆ ทั่วประเทศได้มีรองเท้านักเรียนไว้สวมใส่เป็นเพื่อนคู่ใจในการใช้เดินทางไปโ ร งเรียนมีกำลังใจที่จะศึกษ าหาความรู้ เติบโตขึ้นมาอย่ างมีคุณภาพ นำไปใช้ประกอบอาชี พ พัฒนาชีวิ ตให้มีคุณค่ าต่อไป”

ศิริพร อำไพพงษ์ กล่าวว่า “เป็นกิจ ก ร ร มที่ดี ที่ แกรมมี่ โกลด์ ครบรอบ 25 ปีเรามีความผู กพั นต่อแฟนเพลงในทุกๆภาคของประเทศไทยในวันเปิดเทอมนี้ถ้าน้องๆเปิดเทอมมา แล้วมีรองเท้าคู่ใหม่ๆใส่ไปโ ร งเรียนคงจะมีความสุ ขและตั้งใจกันน่าดูพี่นางก็เลยสนับสนุนทุนทรัพย์ในกิจก ร รม นี้อย่ างเต็มที่ ค่ะ” ในฐานะที่เป็นศิลปินมีความผูกพันกับแฟนเพลงทุ กภาคของประเทศ มีความสุ ขที่ได้เป็นผู้ให้ร่วมกับโครงการนี้หวังว่า น้องๆ นักเรียนจะมีความสุ ขกับของขวัญที่ได้รับเช่นกัน

เด็กๆโรงเรียนบ้านสุเป๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ได้รับร้องเท้าแล้วจ้าคณะครู, ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนทุ กคน ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาด้วยค่ะส่วนเงินที่เหลือได้สมทบเป็นเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ต่อไป#25ปีแกรมมี่โกลด์

ที่มา : Grammy Gold

Facebook Comments Box