10 ข้อรู้สักนิด ใช้ให้ประหยัดถ้าไม่อยๅกต กต่ำในยุคนี้ คนที่รู้จักเก็บจักใช้หาเพิ่มเท่านั้นจะอยู่ได้

ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ อย่าชะล่าใจกับเรื่องเ งิ นๆ ทองๆ ถ้าไม่อย ากลำบ าก โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเฉ ยชาทำตัวเรื่ อย เปื่อย ชี วิ ตบั้ นปลายจะไม่สวยงามเพราะช่วงนี้ได้ยินคำพูดคุ้นหูพวกนี้บ่อย เลยอย ากบอกอีกแ ง่มุมให้ลองคิดกันค่ะ

1 พูดไปสองไพเบี้ ย นิ่งเสี ยตำลึงทองแต่ถ้าเงียบผิ ดจังหวะ ก็อาจพล าดโอกาส ไม่มีใครรู้ว่ามีเราอยู่ในโลกนี้ด้วย ไม่มีใครรู้ว่าเราข ายอะไร พูดบ้างก็ดีค่ะ

2 ต้องมีเ งิ นหลายล้าน ในบั้นปลายถึงจะสุขสบ ายอันนี้เรื่องจริงแต่ก็ไม่เสมอไป หากเ งิ นหลายล้าน ที่เรามีนั้นได้มาจ า กการฉ้ อโ ก ง บั้นปลายชี วิ ตคงหาความสบ ายไม่ได้

3 เ งิ นทองเป็นของนอกกาย หาใหม่ได้เสมอก็จริง แต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีแร ง ไม่มีใครจ้าง แถมไม่มีเ งิ นใช้ สุดท้ายชี วิ ตลำบ าก แน่นอนค่ะ

4ผ่อน 0% คือข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่จริงนะ รู้มั้ยว่าในบ างครั้ง การเลือก ซื้อด้วยเ งิ นสด เราขอส่วนลดได้ ทุกการให้ผ่อนมักมีต้นทุนซ่อนอยู่เสมออย่าวางใจในกลไกการตลาดที่เข าบอกเราไม่หมดค่ะ มีวาระซ่อนเ ร้ นเสมอค่ะ

5 มีบัต รเ ค รดิ ตเยอะ คือมีเ ค รดิ ตดีหมายถึง ประวัติความประพ ฤติเราดี มีห นี้แล้วจ่ายตรง และมีหนี้ไม่ท่วมหัวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนบั ตรเ ครดิต ซื้อทุกอย่างด้วยเ งิ นสดต่างหากที่เ ครดิตดี ไม่ต้องไปยืมเ งิ นใครมาใช้ล่วงหน้า

6 ชี วิ ตนี้สั้นนัก อย ากทำอะไรให้รีบทำก็จริงค่ะ และเราควรคิดแบบนี้ กับเรื่องการสร้างงาน สร้างฐานะด้วยก็ดี อย่าคิดแบบนี้กับแค่เรื่องใช้ชี วิ ตใช้เ งิ นเผื่อบังเอิญ ชี วิ ตเกิ ดย าวขึ้นมา เ งิ นหมดก่อนล่ะก็เศร้ าแน่ๆ ค่ะ

7 ทำอะไรให้ทุ่ม หมดหน้าตัก จะได้มีไฟ มีใจมีแร งก็จริงอยู่ค่ะ มีทุกอย่างที่ว่ามา และมีความเสี่ ยงที่จะผิ ดหวัง และหมดตัวด้วย โปรดอย่าลืมเตรียม แผนสำรองบ้างอย่ามองแต่ทางได้ เผื่อใจสำหรับทางเสี ยไว้บ้าง จะได้ไม่ประม าท

8 เกษี ยณให้เร็วเข้าไว้คือเป้าหมายถ้าอย ากเกษี ยณไว ต้องให้เ งิ นทำงานแบบไข่ทองคำ คือมีรายได้สม่ำ เสมอ แม้เราจะไม่ทำงานประจำ

แล้วก็ต าม การเกษี ยณไม่ได้หมายถึง ทุกอย่างจะต้องหยุดเดินเราหยุด แต่เ งิ นของเราต้องไม่หยุดทำงานนะ เพราะเราเองก็ต้องใช้จ่ายเหมือนเดิม

9 เ งิ นไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สุดตร าบใดที่ปัจจัย 4 เรายัง ต้องใช้เ งิ นซื้อ จริงมั้ย โดยเฉพาะชี วิ ตในเมืองใหญ่ที่เราต้องซื้อทุกอย่าง แม้กระทั่งน้ำดื่ม สมัยเด็กบ้านอยู่ต่างจังหวัด เรายังกินน้ำฝนกันได้ แต่ชี วิ ตเมืองหลวงไม่มีอะไรฟรีนะคะ

10 คนคิดเรื่องเ งิ นเสมอ คือคนเห็นแ ก่เ งิ น, เห็นแ ก่ตัวโอ้ว ไม่จริงค่ะ พวกเราต้องเอาตัวให้ร อ ด เพื่อไม่เป็นภาระให้ใครไง เพราะถ้าคนไม่คิดเรื่องเ งิ นเลยคือคนไม่วางแผนชี วิ ต แล้วต้องพึ่งคนอื่นในภายภาคหน้า นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องค่ะ

จงระวั งการใช้จ่ายแม้เรื่องเล็กน้อยเพราะรูรั่ วเล็กๆก็ทำให้เรือทั้งลำจ มได้

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box