การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

การเตรียมต้นพั น ธุ์ เลือกต้นพั น ธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ใช้จอบขุดยกขึ้นมาทั้งกอแล้วนำมาแยกต้นออกจ า กกัน แล้วใช้มีดตัดส่วนรากและใบทิ้งให้เหลือความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

รจ า กโคนราก ก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย หรือจะนำต้นตะไคร้ที่ตัดใบและรากออก ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 เซนติเมตร นาน 5-7 วัน เพื่อกระตุ้นให้ตะไคร้แตกรากใหม่ออกมา ทิ้งไว้จ นรากมีสีเหลืองเข้ม จึงจะสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้

วิธีการปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง

1. เตรียมแปลงโดยการไถพรวนดิน ต ากแดด 7-10 วัน และโรยปูนข าวเพื่อปรับสภาพดิน

2.ขุดหลุมปลูกขนาด 25x25x25เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกเก่ารองก้นหลุมไปพร้อมๆ กับการพรวนดิน

3.ใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่ลำต้นและหัวอวบใหญ่ แต่ถ้าหากปลูกชิดกว่านี้ต้นตะไคร้จะไม่อวบ ลำต้นจะผอมสูง

4.ปักต้นพั น ธุ์ตะไคร้ลงดินให้มีลักษณะเอียง 45 องศา ลึก 5 เซนติเมตร จำนวนหลุมละ 2 ต้น

วิธีการสูบจ า กบ่อน้ำปล่อยลงแปลงตะไคร้ให้เปียกชุ่ม ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง สามารถวางระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ใน การให้น้ำด้วยก็ได้

การให้น้ำ

ให้น้ำแบบปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง เช้าและเย็น จ นตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จ า กนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

การให้ปุ๋ยแค่ 2 ครั้ง

โดยจะให้ในช่วงหลังจ า กปลูก 15 วัน – 1 เดือน และ รอบที่ 2 ห่างจ า กรอบแรก 1 เดือน สำหรับสูตรปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 กอละ1 กำมือต ามด้วยการรดน้ำ ใช้ร่วมกับฮ อ ร์ โ ม นบำรุงต้น หลังจ า กนั้นไม่ต้องทำอะไรอีก คอยดูแลเรื่องน้ำอย่ างเดียว ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการผลิตเป็นตะไคร้อินทรีย์ก็สามารถเลือกใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยวิทย าศาสตร์ได้

วิธีการทำฮ อ ร์โ ม นนมบำรุงต้นตระไคร้กอใหญ่วัตถุดิบมีดังนี้

1.นมเปรี้ยวบีทาเก็นหรือย าคูลน์ 1 ขวด

2.นมจืด 1 กระป๋อง

3.แป้งข้าวหมาก 1 ลูก

ขั้นตอนการทำ นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกัน โดยหมักทิ้งไว้ระยะเวลา 3 วัน จ นมีกลิ่นหอม

หลักการนำไปใช้

นำน้ำหมักที่หมักได้ในอัตราส่วน 20 ซีซี ไปผสมน้ำเปล่า 20ลิตร จ า กนั้นก็นำไปฉีดพ่นต้นตระไคร้จะช่วยบำรุงต้นตระไคร้ให้กอใหญ่ศั ต รูพืช ตะไคร้มีคุณสมบัติที่สามารถขับไล่แ ม ล งได้หลายชนิดจึงทำให้ดูแลรักษาง่ายโดยไม่ต้องใช้สารไล่แ ม ล ง

การเก็บเกี่ยว

ตะไคร้จะเริ่มตัดข ายได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป จ นถึง 1 ปีครึ่ง ถ้าหากอายุเกินกว่านี้ลำต้นจะเริ่มฝ่อไม่เป็นที่ต้องการของตลาดการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขุดขึ้นมาทั้งกอ โดยตะไคร้ 1 กอ จะมีน้ำหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัม

จ า กนั้นให้นำมาตัดรากและใบออก ให้ต้นตะไคร้มีความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร น้ำหนักจะเหลือเพียง 3-5 กิโลกรัม/กอ มัดรวมเป็นกำ ๆ ใส่ถุงพลาสติกน้ำหนัก 5 หรือ10 กิโลกรัมต่อถุง เพื่อรอจำหน่ายต่อไป

ประโยชน์ของ ตะไคร้

แก้และบรรเทาอาการหวัด อาการไอช่วยรักษาอาการไข้ (ใบสด)ใช้เป็นย าแก้ไข้เหนือ (ราก)น้ำมันหอมระเหยของใบตะไคร้สามารถบรรเทาอาการปวดได้

แหล่งที่มา pagenews

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box