Wednesday, 29 November 2023

น้ำย าเร่งรากทำใช้เอง แบบง่ายๆ เก็บเอาไว้ได้นาน

ปัจจุบันมีน้ำย าเร่งรา กยี่ห้  อต่าง ๆ วางจำ ห น่ า ยให้เลือกใช้มากมายเลย แต่สำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่เวลาจะตอนเก่งขย าย พั น ธุ์ต้นไม้นั้นจะนิยมใช้กะปิเป็นตัวช่ ว ย เพราะว่า ส า รละลายในกะปินั้นแทนฮ อ ร์โ ม น เ ร่ งร า กพืชได้ แน่นอนมีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วด้วย เป็นการประหยัดงบไปได้ตั้งเยอะเลยเพราะว่าน้ำย า เร่งร า กนั้นมีราคาค่อนข้างแพงไม่น้อยเลย

ในกะปินั้นมีส า รอินโดลที่มาจ า กการห มั กกุ้ง เพราะกะปิใช้กุ้งทำ ซึ่งส า รตัวนี้จะคล้ายกับส า รออกซินในน้ำย าเร่งรากทั่วไป จึงทำให้กะปิเองก็เป็ น ตัว ช่ วยในการเร่งร ากต้นไม้ให้ออกมาได้เร็วไม่แพ้กันเลย

ข้อดีคือ การประหยัดงบกะปิกระปุกละไม่กี่บ าทเท่านั้นเองแถมยังใช้ได้นาน เก็บนาน เอามาแค่นิดหน่อยก็เรียกรากออกมาได้แล้ว

ในตัวกุ้งที่เอามาใช้ทำกะปินั้นจะมีส า รที่เรียกว่า K i n e t i n ซึ่งมันเป็นส า รที่ทำให้ตัวและเปลือกกุ้งเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือแดงเวลาโดนความร้อนนั่นเอง และยังเป็นส า รตั้งต้นของฮอร์โมนไค โ ตซานที่ ส่ งผลให้เ ซ ล ล์ต้นพืชนั้นเกิดเป็นรากออกมา และจะนิยมเอากะปิมาช่วยเร่งรากเวลาที่ตอนกิ่ง

ขั้นตอนการตอนกิ่งแบบใช้กะปิเร่งราก

เราจะต้องเลือกกิ่งพั น ธุ์ที่เหมาะสมไม่อ่อนหรือแก่จ นเกินไปและไม่เป็น โ ร ค ให้ค วั่ นกิ่ง ลอกเปลือกด้านนอกออกจ า กนั้นขูดเนื้ อ เ ยื่ อออกให้เรียบร้อย

ต่อไปก็เอากะปิมาขนาดเท่ากับหัวนิ้วมือมาผสมเข้ากับน้ำ 1 แก้ว หรือ 150 ซีซี แล้วคนให้กะปิละลาย จ า กนั้นเอามาทาส่วนที่เราควั่นกิ่งออกไป

ขั้นต่อมาเอาตุ้มมะพร้าวที่แช่น้ำบิดหมาด ๆ แล้ว มาอัดใส่ถุงพลาสติกให้แน่น จ า กนั้นก็ผ่ าต ามความย าวของรอยที่เราควั่นออกมา

แล้วหุ้มเข้าไป หาเชือกฟางมามัดให้แน่น บน ล่าง ของรอยแ ผ ลที่เราควั่นไว้ พอเวลาผ่ านไปเราจะเห็นมีรากแ ท งออกมา

รอให้รากเริ่มแก่เป็นสีเหลือง น้ำต าล ปลายรากมีสีข าวก็เอาเป็นว่าใช้ได้แล้ว นำไปปลูกต่อได้เลย

ลองทำดูกับต้นไม้ที่ขย ายพันธุ์โดยการตอนกิ่งได้ เช่น ต้นมะนาว ต้นมะกรูด ต้น ด อ กกุหลาบ หรือต้นอื่น ๆ ได้เลย กะปิจะเป็นตั ว ช่ ว ยชั้นดีที่คุณอาจลืมนึกถึงก็ได้

ประโยชน์ของ กะปิ

กระดูกและฟันแข็งแรง ในกะปินั้นมีวิต ามินดีที่กระดูกและฟันของเราต้องการ มากป้องกันฟันผุ ในกะปิมีจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับแบคทีเรียในปากมันจะต่อสู้กับแมงที่จะมากินฟันเรามีแคลเซียมเต็มเปี่ยมเพราะว่ากะปิที่ผ่านความร้อนนั้นจะปล่อยแคลเซียมออกมาอย่างเต็มที่

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box