Wednesday, 29 November 2023

เปลือกไข่น้ำซาวข้าว ประโยชน์มาก พืชผักโตไวงามทั้งสวน

อย ากให้ทุกคนที่ปลูกผักได้อ่านจะปลูกในแปลงหรือในกระถางก็ต าม ลองทำสูตรนี้ไ ปใ ช้บำรุ งต้นผักของคุณจะเจริญเ ติ บโ ตได้ดี เป็นสู ต รเปลือกไข่หมั กน้ำซาวข้าว รับรองว่าปล อด ภั ยไร้ส า  รเ ค มีแน่นอน ลงทุนไม่เยอะด้วย หรือแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยเพราะใช้ของที่เราเหลือใช้ ของที่เรามีอยู่แล้ว มาดูขั้นตอนการทำได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซาวข้าว 10 ลิตร

2 เปลือกไข่ 1 กิโลกรัม

3 ขวดโหล

4 จุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการทำ

เอาเปลือกไข่มาต ากลมไว้ให้แห้งสนิทแล้วก็เอานำมาตำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้

จ า กนั้นนำมาเทลงในน้ำซาวข้าวแล้วใส่จุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสงลงไป คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเทเข้าขวดโหลเพื่อทำการห มั กไว้ 8 – 12 วัน พอครบกำหนดเราก็นำน้ำห มั กออกมาใช้บำรุงพืชผักได้เลย

การนำไปใช้

ให้เอาน้ำหมั กเปลือกไข่มาปริมาณ 5 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำ 10 ลิตร จ า กนั้นก็เอาไปรดลงแปลงผักได้เลย รด 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ จะทำให้ผักมีใบเขียวหน้าทาน จะเป็นสูตรบำรุงได้หลายอ ย่ า งมากทั้ง ด อ ก ใบ ราก ผลเลยแถมยังลดการเ กิ ด โ ร คในผักอีกด้วย

อย ากจะให้ลองทำใช้กันดูแล้วคุณจะต้องชอบ ช่วยให้คุณประหยัดค่าปุ๋ ยค่าย าไปได้เยอะเหมือนกันและที่สำคัญผักเราจะได้ไม่ต้องมีส า ร เ ค มี ด้วย

ประโยชน์ของเปลือกไข่ ทำปุ๋ยบำรุงพืช ผสมน้ำรดต้นไม้ ใช้ขั บไล่ศั ต รูพืช  กระถางเพาะต้นกล้า สครับทำความสะอาดของใช้  ดั กเศษอาหารท่อน้ำทิ้ ง

ประโยชน์ของน้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าวสามารถใช้ล้างผัก ผลไม้ ขจัดสารพิ ษต กค้ างได้

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box