ไอเดียสุดเจ๋ง ทำนาบนหลังคา เปลี่ยนดาดฟ้าเป็นพื้นที่การเกษตร

หลังคาบ้านในปัจจุบัน ไม่ได้รับหน้าที่เป็น ส่วนที่หุ้มบ้านป้องกันแดดฝนอีกต่อไป แต่กลายเป็นแหล่งผลิต อ า ห า ร ให้กับคนที่อยู่ภายในได้อิ่มท้องอีกด้วย หากตึกในประเทศของเราจะลองหันมาสร้างหลังคากินได้แบ บนี้คงจะดีไม่น้อย

แต่อย่าลืมปรึกษาวิศวกรเพื่อตรวจโครงสร้างของตึกว่าสามารถรับน้ำหนักของแปลงเกษ ต รที่จะวางอยู่บนหลังคาได้หรือไม่ มิเช่นนั้นก่อนจะได้ผักมาทาน ตึกอาจจะทรุดลงมาก่อนก็เป็นได้

เกษ ต รกรประเทศจีนที่ทำเกษ ต รกรร ม มาตั้งแต่สมัยปู่ ย า ต า ย า ย แต่ระยะหลังพื้นที่ปลูกพืชผักลดลงจ า ก 2 สาเหตุหลัก คือ ประสบภัยธรรมชาติ และการข ย า ยตัวของเมือง

ที่ดินถูกกว้านซื้อไปทำโรง ง า น และบ้าน ที่ดินดีๆ ผืนใหญ่ทำเกษ ต รเริ่มหา ย า กขึ้นเรื่อยๆในบริบทนี้ทำให้เริ่มมีแนวคิดในการทำสวน ไร่ นา ที่สร้างสรรค์และสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิต อ า ห า ร เลี้ยงปากท้องในวันหน้า นั่นคือ การทำสวนบนหลังคาบ้าน

ชาวนาจีนเปลี่ยนหลังคาตึกให้เป็นพื้นที่เกษ ต ร ปลูกข้าวปลูกผัก และพืชผลต่างๆ ทำให้มีกินตลอดทั้งปี โดยที่นาลอยฟ้านี้ตอบโจทย์สำหรับ พื้นที่ในเมืองที่มีผู้คนแออัดและไม่มีพื้นที่เพาะปลูก เพราะสามารถทำดาดฟ้าบนตึกให้สามารถปลูกข้าวได้

ตัวอย่างที่เรานำมาวันนี้คือ โรงงาน ในเมืองหลิวโจว ประเทศจีนนับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดีย การทำเกษ ต รบนพื้นที่จำกัด หรือสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ใครที่สนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูกันได้นะคะ ลองนำมาปรับใช้ในประเทศของเราดู นอกจ า กประหยัดพื้นที่แล้วยังเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

เกษ ต รกรสามารถปลูกผักและพืชบนหลังคา โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ทางเกษ ต รจะลดลงจ า กผลกระทบของกระบวนการอุตสาหกรร ม และความทันสมัยที่แผ่เข้ามา นอกจ า กประหยัดพื้นที่แล้วยังช่วยประหยัดคชจ.ในครัวเรือนได้มากขึ้นด้วย

พื้นที่บนหลังคาแบน (slab) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิด ซึ่งบ างชนิดหากควบคุมดูแลการผลิตอย่างเอาใจใส่จะให้ผลผลิตดีกว่าปลูกบนแปลงนาเสียอีก การปลูกพืชบนหลังคานอกจ า กจะให้ผลผลิตไว้กินได้แล้ว

ยังช่วยลดการใช้พลัง ง า น ในตึกด้วย อุณหภูมิของตัวตึกจะลดลงเนื่องจ า กมีปราการกั้นความร้อนที่หลังคารับจ า กแสงอาทิตย์ บวกกับการระเหยและการคายน้ำของต้นข้าว และนาบัวที่เต็มไปด้วยน้ำยิ่งทำให้พื้นที่ห้องด้านล่างเย็นขึ้นจ นไม่ต้องติดแอร์

ดังนั้นพอสร้างบ้านใหม่เข าก็จัดแจงสร้างดาดฟ้าให้แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักมากๆ ได้ จ า กนั้นก็เทดินลงไป ทำคูน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยแรกเริ่มเผิง ชิวเกินได้ทดลองปลูกผักสวนครัวบน “นาไร่บนดาดฟ้า” ขนาดพื้นที่ 120 ต ารางเมตรก่อน

จ า กนั้นค่อยพัฒนามาเป็นปลูกข้าวนาน้ำแทน กระทั่งเมื่อเร็ว นี้เข าก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สมใจแต่ตึกจะต้องทำดีมากเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากจะทำการใด ควรปรึกษาวิศวกรก่อนเป็นอันดับแรกเพราะสภาwอากาศบ้านเรากับบ้านเข าไม่เหมือนกัน

ขอขอบคุณ : ลูกชาวนา, news.zing.vn, บ้านไอเดีย, สวนเดินเล่นบนหลังคาบ้าน , parinyacheewit

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box