ทำแก้มลิงให้พืช-ผัก ไม่ต้องรดน้ำบ่อยแค่เติมน้ำทุกๆ 15 วัน

อีกหนึ่งไอเดียดีๆ สำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ วันนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ที่จะช่วงให้คุณรดน้ำต้นไม้แค่เดือนละสองครั้ง นั้นก็คือ กระถางแก้มลิง หรือกระถางอุ้มน้ำ เป็นไอเดียที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อลดการใช้น้ำในการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้ดี ซึ่งสามารถอุ้มน้ำไว้ในกระถางได้ถึง 15 วันเลย

กระถางแก้มลิง ใช้หลักการจ า กระดับน้ำใต้ดิน เพราะในช่วงหน้าแล้งต้นไม้บ างชนิดก็ยังสามารถอยู่ได้เนื่องจ า กในบริเวณนั้นมีแหล่งน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดไอเดียทำกระถางแก้มลิงขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ จำลองระดับน้ำใต้ดินในกระถางต้นไม้ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกลงในกระถางนี้อยู่ได้นานโดยไม่ต้องรดน้ำเป็นเวลานานเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์

1. ถังพลาสติกหรือกระถาง

2. ตะกร้าพลาสติกหรือส่วนบนของขวดน้ำพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่ากระถางเล็กน้อยสามารถสวมลงกระถางได้

3. หินภูเข าไฟถ้าไม่มีใช้ถ่านไม้แทนได้ค่ะ

4. ท่อพีวีซี

5. ดินสำหรับปลูก

วิธีการทำกระถางแก้มลิง

1. เริ่มจ า กนำกระถางต้นไม้พลาสติก มาเจาะรูที่ด้านข้างกระถาง โดยวัดระยะให้สูงจ า กก้นกระถางประมาณ 4-5 นิ้ว

2. จ า กนั้นนำตะกร้าพลาสติกที่มีลักษณะคว่ำลงไปในกระถาง แล้วนำท่อพีวีซีเสียบลงไปที่ก้นตะกร้าโดยกะให้ความย าวท่อมีขนาดโผล่พ้นดินขึ้นมา

3. จ า กนั้นให้นำหินภูเข าไฟหรือถ่านไม้เทลงไปในกระถางเพื่อเสริมในเรื่องการดูดซับน้ำขึ้นมาบนผิวดินได้ดีขึ้น

4. ขั้นสุดท้ายนำดินใส่ลงในกระถางแล้วเติมน้ำใส่ทางท่อพีวีซีให้น้ำไหลไปต ามท่อจ นลงดิน ซึ่งมีชั้นหินภูเข าไฟที่คอยดูดซับน้ำ ให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้นไม้ไม่ข าดน้ำและไม่ต้องรดน้ำได้นานสูงสุด 20 วันเลยทีเดียว

ทำแก้มลิงให้พืชผักไม่ต้องรดน้ำบ่อยแค่เติมน้ำทุกๆ 15 วัน

แหล่งที่มา : postnoname

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box