คำสอนจากใจแม่ ฝากถึงผู้หญิง และลูกสาวทุกคน

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่าความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายราคาไม่ได้บอกระดับสังคมผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา

รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิงจงแข่งกับตัวเองเท่านั้นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเข าสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชี วิ ตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชี วิ ตของตัวเอง 100 %ผู้นำที่ดีที่สุดในชี วิ ต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเองลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปากสุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้อได้

ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเองกระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง

อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกคู่ชี วิ ต เลือกให้ดีมีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกันไม่มีเ งิ นใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเ งิ นของเราเอง

ไม่มีความรักจ า กชายใด จะเติมเต็มชี วิ ตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้

หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเข าด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบ านใจ

ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออก และปกป้องตัวเองให้ดีงานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน(ของ)บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบ าซึ่งกันและ

กันอย่ างเต็มใจอย่ าหูเบ า หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ

ความคิดเห็นของคน มีทั้งราคาถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดีเวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชี วิ ตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลยและสุดท้าย..จงจำไว้ว่า..แม่รักลูก และจะรักลูกตลอดไป

นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

แม้ลูกทำความผิดนับพันครั้ง แม่ก็รักและพร้อมให้อภัย

ขอขอบคุณ sasipenicon

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box