เตือนสติได้กระจ่าง อยากบินสูง “อย่าไปอยู่ในฝูงไก่”

อย ากบินสูง อย่าอยู่ในฝูงไก่ เพราะนอกจ า กไก่จะไม่เข้าใจ มันยังคอยทำให้คุณเสียกำลังใจจำไว้ว่า ถ้าอย ากบินเหนือฟ้า

ก็ต้องทำตัวเหมือน เหยี่ยว คอยบินสูงหาเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจ นแล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมายอย่าทำตัวเหมือน ไก่ ที่คอยไล่จิกเศษอาหารต ามพื้นดินหรือ

รอให้คนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้ ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินขึ้นต้นไม้ ไก่ก็จะบอกคุณว่าเพ้อเจ้อ แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อน

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้ อินทรีก็จะบอกคุณว่า… ก็ดีนะ แต่ทำไมไปแค่ต้นไม้ล่ะ ทำไมไม่บินข้ามภูเข าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

เวลาที่คุณจะไปปรึกษา หรือขอคำแนะนำจ า กใคร คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อนว่าบุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น เข าเป็นไก่ หรือ เป็นนกอินทรี

แน่นอนถ้าคุณไปคุยเรื่อง การเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เ งิ นเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเอง

เค้าก็จะบอกคุณว่า มัน ย า กนะ อย่าออกไปเสี่ยงเลยและหาเหตุผลต่างๆ ที่เข้าข้างตัวเองมาสนับสนุนความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้น  แล้วคุณก็จะหมดกำลังใจ จ นไม่กล้าทำอะไร

กลับกันถ้าคุณไปถามเรื่องนี้ กับคนที่เป็นนายตัวเองคนที่ใช้ชี วิ ตได้ จ า กการไม่ต้องไปกินเ งิ นเดือน เค้าต้องมีคำแนะนำที่ดีให้กับคุณแน่

เคยได้ยินไหม ตัวคุณ คือ ค่าเฉลี่ย ของคน 5 คนที่คุณคลุกคลีด้วยเป็นประจำ อ ย า กเป็นคนแบบไหน ก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้น ถ้าคุณอ ย า กจะ ป่ ว ย

คุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ ป่ ว ย ถ้าคุณอ ย า กประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต าม คุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เค้าทำสำเร็จ

คุยกับคนที่เค้าทำได้มาแล้ว เลือกคนคุยให้ถูกคนเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชี วิ ตของคุณก้าวหน้า

ขอขอบคุณ bitcoretech

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box