Tuesday, 5 December 2023

สาวออกจ า กงาน ข ายไก่อบโอ่ง รายได้ดีกว่าทำงนประจำ

หลายคนที่ทำงานกินเ งิ นเดือนอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่างานที่ทำนั้นไม่ตอบโจทย์กับชี วิ ต ไม่ว่าเป็นค่าแรงที่น้อยเกินไป ถูกนายจ้างเอาเปรียบ หรือปัญหาต่างๆ บ างคนที่มีทางเลือกจึงเลือกจะออกจ า กงานประจำมาเป็นเจ้านายตัวเองเช่นสาวรายนี้

เรื่องราวของสาวฮึดสู้คนนี้มีชื่อว่า นางสาวสุนิต า ฉิ่มพลี อายุ 33 ปี แม่ค้าข าย ไก่อบโอ่ง ไม้ละ 10 บ าท โดยจะขี่รถจักรย านยนต์พ่วงข้าง มาจอดข ายอยู่ริมถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวย าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างนี้มาประมาณ 4 เดือนแล้ว หลังจ า กที่ต้องตกงานจ า กสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เจ้าของร้านข ายก๋วยเตี๋ยว ลดเ งิ นค่าจ้างรายวัน เหลือเพียงแค่วันละ 300 บ าท ซึ่งไม่เพียงพอที่ใช้จ่ายหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว จึงตัดสินใจลาออกมา เพื่อหารายได้จ า กงานใหม่หรืออะไรก็ได้ที่จะทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้สินที่มีอยู่

รถพ่วงข้างข ายไก่-หมูย่างอบโอ่ง บ ายย ายแป๋ว เกิดจ า กแรงบันดาลใจของพ่อ ที่เคยกินไก่อบโอ่งและชื่นชอบในรสชาติและวิธีการทำไก่อบโอ่ง เพราะไม่เหม็นควันไฟเหมือนไก่ย่าง อย่างที่เราเคยเห็นตระเวนข ายต ามหมู่บ้าน จึงคิดกับแม่ หรือ “ย ายแป๋ว” ทำไก่อบโอ่งสูตรย ายแป๋ว เป็นไก่อบโอ่งที่มีรสชาติอร่อย หอมหวาน ไม่เหม็นควันไฟ หรือเกิดการไหม้เหมือนอย่างที่ใช้วิธีการปิ้งย่างบนตะแกรงเหล็ก

ตอนแรก ที่นางสาวสุนิต า ทำไก่อบโอ่งและหมูอบโอ่งออกมาข าย แต่พบว่า หมูอบโอ่งที่มีราคาสูง ไม่เหมาะกับคนแถวนี้ ที่มีรายได้น้อย จึงเน้นข ายไก่ไม้ละ 10 บ าท สะ โพก ไก่ 35 บ าท แทน เพราะมีเ งิ นเพียงแค่ 10 บ าท 20 บ าท ก็อิ่มอร่อยกับ ไก่อบโอ่งสูตรย ายแป๋วได้แล้ว

ทั้งนี้ นางสาวสุนิต า ยังบอกว่า ไก่อบโอ่ง มีข้อดีคือ ใช้พลังงานความร้อนไม่มาก 15 นาที ใช้ถ่าน 2 ก้อน และทำให้ไก่อบไม่ไหม้ ปลอดภัยและลดควันไฟอีกด้วย ส่วนสาเหตุที่ออกมาข ายอยู่ริมถนนก็เนื่องมาจ า ก ไม่มีเ งิ นต้นทุนเพียงพอที่จะหาเช่าที่เปิดร้านค้าข ายเป็นหลักแหล่งได้เหมือนคนอื่น ในแต่ละวัน นางสาวสุนิต า จะทำไก่ไม้ละ 10 บ าท ออกมาข ายวันละประมาณ 200 ไม้ สะโพกและหมูอีกจำนวนหนึ่ง โดยจะมีกำไรวันละประมาณ 1,000 บ าท ดีกว่าการเป็นลูกจ้างข ายแรงงานเหมือนเดิมที่เคยได้ค่าจ้างวันละ 300 บ าท เท่านั้น

ที่มา amarintv

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box