ขอชื่นชมพ่อเมืองบางแสน ช่วยเหลือหนูน้อยหลังจากที่แม่ป่ วยเสี ยชี วิ ต

อีกหนึ่งเรื่องราวชี วิ ตที่น่าส งส ารของหนูน้อยคนหนึ่งที่ต้องออกจ า กบ้านมางมหาหอยเสียบ เพื่อหาเ งิ นรั กษ าแม่ที่ป่ วย ชี วิ ตแสนเศร้ า หนูน้อยใจนักสู้ ออกบ้านหางมหอยเสียบ เพื่อหาเ งิ นรั กษาแม่ที่ป่ วย แต่แม่ก็ด่วนจ า กไป

ได้มีแฟนเพจเซบุ๊กข่าวชื่อดัง ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวแสนเศร้าของหนูน้อยคนหนึ่งที่ต้องออกมาหาหอยเสี ยบข าย บริเวณหาดแหลมแท่น บ างแสน ได้โลละ 60 บ าท หวังเอาเ งิ นไปรั กษาแม่ที่ป่ วย แต่ก็ต้องเศร้ า

เมื่อแม่ที่ป่ วยอาการแ ย่ลงอย่างเรื่อยๆ และได้จ า กน้องไปอย่างสงบเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ในความโศ กเศร้ าครั้งนี้ก็ยังมีเรื่องดีๆ ต ามมาอยู่

เพราะหนูน้อยคนนี้ได้รับการช่วยเหลือจ า ก ท่าน ณรงค์ชัย คุณปลื้ม หรือ นายกตุ้ย นายกเทศมนตรีเทศบ าลเมืองแสนสุข ที่ได้ไปร่วมงานของคุณแม่ของเธอ

โดยท่านนายกตุ้ยได้เผยว่า หลังจ า กนี้จะมอบเ งิ นช่วยเหลือให้น้อเดือนละ 3,000 บ าท ไปจ นกว่าน้องจะหางานทำได้

และสามารถดูแลตัวเองได้ อีกทั้งติดต่อไปยังโรงเรียนเพื่อช่วยเรื่องทุนการศึกษาให้น้องอีกด้วย และท่านนายกตุ้ยได้บอกอีกว่า

ตนได้ช่วยเหลือผู้คนลักษณะนี้มานานพอสมควรแล้ว เพียงแค่ไม่ได้บอกใคร เพราะการทำบุญ ใครทำใครก็ได้ เพราะทำแล้วสุขใจ โดยไม่จำเป็นต้องรอคำชมจ า กใคร

คำว่าสำเร็จในชี วิ ตไม่ใช่วันรับปริญญา แต่เป็นวันที่มีปัญญาหาเลี้ยงพ่อและแม่ได้

อ้างอิงจ า ก : สํานักข่าวไทย, ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

เรียบเรียงโดย : 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box