ลาแล้ว เก็บข้าวของกลับบ้านเกิดเพียบ

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทำให้หลายๆ โรงงานหรือบริษัทปิดตัวลงเนื่องจ า กแบกรับภาระไม่ไหว เช่นเดียวกับพัทย า

ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งทำเ งิ นของคนไทยแต่ด้วยสถานนี้ทำให้ทุกคนต้องบอกลาแรงงานทยอยโพสต์ ลาแล้ว พัทย า พร้อมภาพเก็บข้าวของกลับบ้านเกิด หลังไร้งาน ไร้เ งิ น กระทบหนักจ า ก

ทำปิดกิจการจำนวนมากจ า กสถานการณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ เลิ กจ้ าง จ นหลายคนไม่มีงานทำ และต้องตั ดสินใจกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

ในกลุ่มเฟซบุ๊ก พัทย าทอล์ค พบว่าตลอดช่วงที่ผ่านมา มีสมาชิกในกลุ่มบ างส่วนโพสต์ว่า ลาแล้ว พัทย า จ นเป็นประโยคที่พบเห็นแทบทุ กวัน พร้อมกับเผยภาพรถกระบะ รถบรรทุ กที่ขนข้าวของจ า กพัทย ากลับไปบ้านเกิด เนื่องจ า กหลายคนแบกภาร ะในการอยู่ในพื้นที่ต่อไม่ไหว

โดยต่างให้กำลังใจว่า คนที่อยู่ขอให้สู้ต่อไปว่า สถานประกอบการ ห้องเช่าต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทย าพบว่าได้มีการติดป้ายเซ้ งกิจการป้ายประกาศข ายเป็นจำนวนมาก ในส่วนห้องเช่าผู้คนก็ได้ขนของย้ายออกกลับภูมิลำเนากันไปจ นเกือบหมด

ทางรัฐบ าลได้มีการประกาศให้สถานบันเทิง สถานบริการต่าง ๆ ปิดกิจการชั่ วคร าว ทำให้คนที่เข้ามาพักไม่มีงานทำไม่มีเ งิ นจ่ายค่าเช่าห้อง ต้องขนของย้ายออกกลับภูมิลำเนาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย พอทุ กอย่างจะเริ่มดีขึ้นก็มาเกิดการระบ าดรอบสองซ้ำเติมไปอีก ปัจจุบันเมืองพัทย าแทบไม่เหลืออะไรเลย รถวิ่งยังแทบไม่มี

อย่ าพึ่งด่วนสรุปว่าชี วิ ตมันแย่มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชี วิ ตที่จะทำให้เราไปเจอชี วิ ตใหม่ที่ดีกว่า ขอบคุณที่มา : ภาพจ า ก เฟซบุ๊ก พัทย าทอล์ค เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box