อย่าจ้างเสือให้มาไถนา อย่าใช้หมาทำงาน ความสามารถของบ างคนทำอย่างอื่นได้ดีกว่า

คนแต่ละคนอาจจะเป็นสัตว์หลายๆอย่างเปลี่ยนไปต ามเวลา สนามและเนื้องาน อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเข า แถมมีเราอีกด้วย จะทำงานกันไปได้อย่างไร แข้งข าก็มีหมาเลียแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆ

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเข าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

หากวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำบทความนี้ไปใช้เปรียบเทียบเถิด

อย่าจ้างเสือไถนา ถ้าใช้“เสือ”ทำงาน ต้องให้เข ามีพื้นที่ แล้วปล่อยไปล่าเหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเข าคือนักล่า

ถ้าใช้“ควาย”ทำงาน ต้องให้หญ้าเข าให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา พวกเข าอึดแต่ต้องจูงถ้าใช้“หมา”ทำงาน ต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนม ให้เห่าและเฝ้าบ้าน พวกเข าภักดี,ประจบ และจับผิดเก่ง

คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือเยี่ยงควาย จะใช้ควายเยี่ยงหมา จะใช้หมาเยี่ยงเสือ เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา ควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบ หมาไม่ไถนาไม่ล่าเหยื่อ แต่ชอบเลียปากนาย

เสือส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็น“ตัวของตัวเองสูง”ควายส่วนมากไม่เติบโต เพราะ“ไม่คิดนอกกรอบ” และไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมาดูหมิ่น และหลอกใช้

หมาส่วนมาก“เติบโตในองค์กร” แต่ไม่สามารถ สร้างอาณาจักร ของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสือและควาย ในการเติบโต เสือฉลาด และมองการณ์ไกล จะเอาควายไปด้วย แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ มักจะเอาหมาไปด้วย

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแตกต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ควายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบและสุนัขที่มักจะประจบเลียหน้าเจ้านายอย่างสอพลอทุกครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบ างอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูลจ า ก PeeraphonKawaraphut

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น