อย่ าจ้ างเสือให้มาไถนา อย่ าใช้หมาทำงาน ความสามารถของบ างคนทำอย่ างอื่นได้ดีกว่า

คนแต่ละคนอาจจะเป็นสัต ว์หลายๆอย่ างเปลี่ยนไปต ามเวลา สนามและเนื้องาน อ่านแล้วก็เห็นภาพทั่วๆไปในที่ทำงานทุ กที่ ไม่ว่าจะเป็นราชการ เอกชนหรืองานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านายหรือเจ้าของกิจการอย ากได้คนแบบไหนมาไว้ทำงานให้เราหันไปทางไหนก็มีเขี้ยวเล็บ มีเข า แถมมีเราอีกด้วย จะทำงานกันไปได้อย่ างไร แข้ งข าก็มีหม าเลี ยแผล่บๆตลอด คงต้องไปฉีดย ารอบสะดือบ่อยๆ

การใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเข าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นการใช้คนเป็นจึงเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ หากวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงนำบทความนี้ไปใช้เปรียบเทียบเถิด

อย่ าจ้ างเสือไถนา ถ้าใช้“เสือ”ทำงาน ต้องให้เข ามีพื้นที่ แล้วปล่อยไปล่าเหยื่ อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี เพราะพวกเข าคือนักล่า

ถ้าใช้“ค วาย”ทำงาน ต้องให้หญ้าเข าให้พอ ต้องบั งคับแล้วใช้ไถนา พวกเข าอึดแต่ต้องจูงถ้าใช้“หมา”ทำงาน ต้องให้อาหาร ให้ความสนิ ทสนม ให้เห่ าและเฝ้าบ้าน พวกเข าภักดี,ประจ บ และจับผิดเก่ง

คนไม่เข้าใจ จะใช้เสือเยี่ยงค วาย จะใช้คว ายเยี่ยงหมา จะใช้หมาเยี่ยงเสือ เสือไม่เลี ยปากนาย ไม่ประจ บและไม่ไถนา ค วายไม่เฝ้ าบ้าน ไม่ล่าเหยื่ อและไม่ประจ บ หมาไม่ไถนาไม่ล่าเหยื่ อ แต่ชอบเลี ยปากนาย

เสือส่วนมากเมื่อเติบโต มักจะเป็นนายคน หรือเจ้าของกิจการ เพราะมีความเป็น“ตัวของตัวเองสูง”ค วายส่วนมากไม่เติบโต เพราะ“ไม่คิดนอกกรอบ” และไม่สร้างสรรค์ และมักถูกหมาดูหมิ่น และหล อกใช้

หมาส่วนมาก“เติบโตในองค์กร” แต่ไม่สามารถ สร้างอาณาจักร ของตัวเองได้ ต้องพึ่งเสือและค วาย ในการเติบโต เสือฉลาด และมองการณ์ไกล จะเอาค วายไปด้วย แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอำนาจ มักจะเอาหมาไปด้วย

สั ตว์ทั้งสามอย่ างนี้แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มีความแต กต่างกันอยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ค วายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่ างสงบและสุนัขที่มักจะประจ บเลียหน้าเจ้านายอย่ างสอพลอทุ กครั้งที่มีโอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะบ างอย่ างของมนุษย์ทั้งสิ้ น

จงเลือกงานให้เหมาะกับคน แล้วงานจะออกมาได้สำเร็จ ขอบคุณข้อมูลจ า ก PeeraphonKawaraphut เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box