ปลูกแตงกวาในกระถาง เก็บกินแบบง่ายๆ

แตงกวาส่วนมากเราจะเห็นปลูกลงแปลงเสียส่วนมากและทำค้างให้เลื่อย แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วอย ากจะปลูกแตงกวาก็สามารถปลูกลงกระถางได้ และยังดูแลง่าย เ จ ริ ญ เ ติ บ โตได้ดี เป็นผักสวนครัวได้ เก็บเ กี่ ย วผลผลิตก็ง่าย ด้วยเหมือนกัน ถ้าหากอย ากจะลองปลูกลงกระถางบ้างมาดูขั้นตอนการปลูกกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เ ม ล็ ด แตงกวา

2 ดินร่วนปนทรายที่ต ากแดดแล้ว

3 ปุ๋ ยห มั ก

4 กระถาง

5 ตะเกียบหรือไ ม้ ห ลั ก สำหรับให้แตงเ ลื้ อ ย

6 กรรไกร

7 ซุ้มไม้ระแนง หรือ รั้ว

ขั้นตอนการปลูก

1 เอาเมล็ดแตงกวาที่แข็งแรงสมบูรณ์ไว้ให้พร้อม รวมถึงเตรียมดินปลูกให้ดีจะต้องเป็นดินร่วนปนทราย ดินที่สามารถระบ ายน้ำได้ดี โดยให้ผสมดินเข้ากับปุ๋ ย ห มั กด้วยอย่ างละครึ่ง อาจจะใช้เป็นเศษใบไม้ผสมเข้าไป

2 จ า กนั้นก็ขุดดินลงกล้าโดยให้ขุดเป็นหลุมตรงกลางกระถางให้ลึกประมาณ 1.2 เซนติเมตร แล้วเอาเมล็ดลงไปเลย ใส่ลงไป 4 – 5 เมล็ด/หลุม แล้วก็กระจาย ๆ ออกไป อย่ าให้เมล็ดทับซ้อนกันในหลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มด้วยระวังอย่ าให้แฉะเพราะว่าจะทำให้ร า  กเ น่ า ต้นเน่าได้ง่าย ๆ

3 กระถางปลูกให้นำไปวางไว้ในที่มีแดดส่องถึงแล้ว แต่ไม่ต้องร้อนเกินไปแนะนำให้เป็นแดดรำไรก่อนโดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกแรก ๆ ต้นจะยังไม่แข็งแรง พอต้นกล้าโตได้สัก 5 – 7 เซนติเมตร ก็ค่อยถอนต้นที่อ่อนแอทิ้งไปเลยเหลือไว้เฉพาะต้นที่แข็งแรงไว้กระถางละ 1 – 2 ต้นก็พอ

4 จ า กนั้นหาไม้ตะเกียบหรือไม้อะไรก็ได้มาทำเป็นเสาหลักให้ต้นแตงกวาได้เลื้อย ซึ่งปักลงในกระถางได้เลย แล้วก็เอากระถางไปวางในไม้รั่วหรือจะเอาไปวางไว้ตรงซุ้มไม้ระแนงก็ได้ แตงกวาจะเลื้อยได้อย่ างเต็มที่

การดูแลต้นแตงกวา

ดูแลไม่ย า ก เลยเพียงรดน้ำสม่ำเสมอและในแต่ละวันต้องรดให้ถึง 3 ลิตร และระวังอย่ ารดโดนเถาหรือต้นเพราะอาจทำให้เน่าได้ง่าย ฉะนั้นพย าย ามรดน้ำบนโคนต้นจะดีกว่า และระวังอ ย่ า ให้มีน้ำขัง ส่วนแสงแดดนั้นให้โดนอ ย่ า ง น้อย 6 ช ั่วโมง/วัน และคอยบำรุงด้วยปุ๋ ยและพรวนดิน กำ จั ด วั ช พื ชด้วยจะได้ไม่มาแ ย่ ง อาหารของแตงกวา

การเก็บเ กี่ ย ว แตงกวา

การเก็บแตงกวานั้นจะสามารถเก็บได้หลังการปลูกประมาณ 60 วันขึ้นไป ผลแตงกวาจะเติบโตสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว ขนาดความย าวของผลแตงกวาจะอยู่ที่ประมาณ 7 เซนติเมตร ก็เก็บมาประ กอ บ อ าห า รได้เลย

การปลูกแตงกวาแบบนี้จะทำให้เรามีแตงกวาเอาไว้ทานเป็นผักสวนครัว อย ากจะทำเมนูอะไรที่ต้องใช้แตงกวาเป็นหลักก็เดินเข้าไปเด็ดในสวนตัวเองได้เลย จะช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้ตั้งเยอะและทำสำคัญปลอด ส า รพิษอีกด้วยเพราะว่าปลูกเอง

วิต ามิน ในแตงกวาอุดมไปด้วยวิต ามินต่าง ๆ ที่ให้พลังงานและเป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อย่างวิต ามินเอวิต ามินบี และวิต ามินซี แร่ธาตุ แตงกวามีแร่ธาตุหลายชนิดที่อาจเป็นผลดีต่อสุขภาพ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box