อนุโ มทน า สวยใจบุญ แต้ว ณฐพร ทำบุ ญวันคล้ายวันเ กิ ด บริ จ าค 5 แสน ให้ รพ.รามาธิบดี

ขอชื่นชมในวันเกิ ดปีนี้ของนางเอกสาว แต้ว ณฐพร เตมีรั กษ์ นอกจากจะฉลองกันเรียบง่ายกับคุณแม่โดยมีแฟนหนุ่ม ไฮโซณัย ประณัย หอบดอกไม้ช่อโตมาใหเติมความหวานในวันสำคัญของเธอ มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ สำหรับนางเอกสาว แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ ล่าสุดแต้วได้มอบทุ นจำนวนห้าแส นเพื่อเป็นทุ นป้อ งกันและช่ว ยเหลื อ

ล่าสุดแต้วที่เพิ่งสิ้ นสุ ดการกั กตัวมาหมาดๆ ได้มีภาพ เกียรติบัตรจาก มู ลนิ ธิรามาธิบดี ลงในอินสตาแกรม @taewaew_natapohn โดย เกียรติบัตรระบุว่า “ขอมอ บเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า คุณ ณฐพร เตมีรักษ์ มีจิตศรั ทธ าบริ จา คทุ น จำนว นห้าแส น ให้แก่มู ลนิ ธิราม าธิบดีฯ คณะแพ ทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี”

แต้ว-ณฐพร เตมีรั กษ์ นั้นถือว่าเป็นนักแสดงสาวที่ทั้งสวย วางตัวดี มากความสามารถคนหนึ่งเลยทีเดียว นอกจากเรื่องความสวยของเธอแล้วหลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่า สวยๆ แบบนี้เธอเรียนจบคณะสถาปัตยก ร ร มศาสตร์ และที่สำคัญเธอจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองเลยด้วยนะ แต้ว ณฐพร เลือกเรียนคณะนี้เพราะว่าเห็นคุณแม่ที่เป็นสถาปนิกมาตั้งแต่เล็ก และนอกจากนั้นเธอยังเป็นคนที่ชอบแต่งบ้าน อ่านหนังสือแต่งบ้านมาตั้งแต่เล็ก เลยมุ่งมั่นว่าถ้าจะเรียนก็ขอเลือกที่จะเรียนทางด้านนี้ดีกว่า ตอนสอบแต้วเลือกคณะสถาปัตยก ร ร มเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็มีนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เลือกไว้เหมือนกัน แต่ด้วยความตั้งใจ เธอก็เข้าศึกษาที่คณะสถาปัตยก ร ร มศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จ

นอกจากนั้นในสมัยที่เธอเป็นนิสิตที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอยังได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นผู้อัญเชิญตราพระเกี้ยวของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 อีกต่างหาก แต่ถึงแม้จะเป็นสาวกิจก ร ร ม แต่เรื่องการเรียนของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เพราะเธอสามารถเรียนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองเลยทีเดียว

ชีวิตที่ไม่ข าดทุ น คือ ชีวิตที่ได้ “ทำบุญ” และ “ให้อ ภั ย” วันที่ ชีวิตได้กำไร  คือวันที่เราตั้งใจ “ทำความดี”

Facebook Comments Box